Huis van het Kind Middenkempen: de kracht van ontmoeting en samenwerking

Samenwerken + open netwerkorganisatie

Al in 2009, lang voor het ontstaan van de Huizen van het Kind, sloegen verschillende OCMW’s van de Middenkempen de handen in elkaar en werkten een aanbod rond opvoedingsondersteuning uit. Met projectsubsidies werd vanuit deze samenwerking ook een initiatief rond ontmoeting opgezet: Peuters&Zo. Voor An was de stap naar een Huis van het Kind een logische keuze.

An: 'Het eerste jaar heb ik vooral geïnvesteerd in netwerken, contacten leggen met allerlei partners die een aanbod hebben voor ouders van jonge kinderen.'

Steffie: 'Ook wij waren vanuit Kind en Gezin op zoek naar samenwerkingsverbanden. Met de vernieuwde preventieve zorg kregen we mogelijkheden om ons aanbod uit te breiden.'

An: 'Ondertussen hebben we samen een ruim aanbod ontwikkeld aan spel- en ontmoetingsmomenten. We zijn heel blij dat we kunnen rekenen op de expertise van de collega’s van Kind en Gezin. Zij begeleiden verschillende workshops die plaatsvinden tijdens de speelbabbels. Ik vergelijk het Huis van het Kind graag met het binnenwerk van een antiek uurwerk. Radars die in elkaar haken en alles in beweging zetten.'

An: 'Naast de workshops, zijn er tijdens de spel- en ontmoetingsmomenten ook inloopmomenten waarbij een verpleegkundige aanwezig is om vragen van ouders te kunnen beantwoorden. Ik merk dat ouders tijdens een spelmoment makkelijker een informele vraag stellen. Ik verwijs hen dan vaak door naar de verpleegkundige. Dit maakt het aankloppen bij Kind en Gezin veel laagdrempeliger.'

Steffie: 'Deze intense samenwerking zorgt ervoor dat we vanuit Kind en Gezin het aanbod van partners beter kennen en ouders gerichter kunnen doorverwijzen. Het is een echte wisselwerking.'

An: 'Door dit partnerschap leer je ook echt veel van elkaar. Tijdens de forumvergaderingen wisselen we uit aan verschillende tafels en geven we input voor nieuwe projecten. Sommige zijn niet fysiek aanwezig, maar geven wel info en stellen vragen via e-mail. Samenwerking binnen het Huis van het Kind mag geen extra belasting zijn. Partners moeten kunnen participeren volgens hun mogelijkheden.'

Steffie quote...

'Binnen ons team worden ervaringen en kennis altijd gedeeld, samen vormen we een ketting waarvan elk teamlid een unieke schakel is. Samenwerken met partners is dan ook een van onze teamdoelstellingen dit jaar. Want samenwerken rendeert.'

Persoonlijke groei en leiderschap

Steffie: 'Iets nieuws proberen vraagt heel wat moed. Door het gewoon en regelmatig te doen, kan ik stilaan mijn angst overwinnen. Het is een kwestie van aanvaarden dat je niet alles kan weten en kunnen.'
An: 'Buiten de samenwerking met K&G, zoeken we naar samenwerkingspartners waarmee er raakpunten zijn. Zo kunnen we leren van elkaar en delen we goede praktijken.'
An: 'Door mijn aanwezigheid op alle locaties, ken ik alle ouders goed en ontstaat er een vertrouwensband. Ik werk vanuit mijn buikgevoel en probeer in eerste instantie te luisteren. Daarnaast kunnen ouders ook gewoon even op adem komen bij een koffie of praatje. We zien ouders trouwens terugkeren in verschillende speelpunten. Die continuïteit toont dat we goed bezig zijn en net door die continuïteit kunnen we nog meer ondersteunen.  
Steffie: 'Het is belangrijk om een open houding te hebben en bereikbaar te zijn, omdat ouders zo veel sneller contact opnemen en geholpen worden. Ouders kunnen me bereiken via WhatsApp, Facebook, sms en telefoon. En daar maken ze echt geen misbruik van. Met ontmoetingsmomenten kunnen we alle lagen van de bevolking bereiken, een grote meerwaarde. Ik droom nog van een specifiek aanbod voor kwetsbare gezinnen en anderstalige papa's. Dat is opnieuw durven doen en dan hopelijk weer zien dat het loopt.'

Context binnenbrengen

An: 'Tijdens de ontmoetingsmomenten en workshops vertrekken we vanuit de behoeften van ouders en hun sterktes. Vorig jaar hebben we een ouderparticipatie-sessie gehouden. Hier kregen ouders inspraak over het aanbod, maar ze konden bijvoorbeeld ook tips geven over de lay-out van de flyers. Na elke infoavond voorzien we ook een evaluatieformulier. Onlangs werd Facebook gebruikt om een nieuw idee af te toetsen, er kwamen vele reacties op.'
Steffie: 'Ouders hebben goede ideeën. En vanuit hun vragen ontwikkelen we nieuw aanbod. Ook tijdens de workshops moet je durven loslaten en inspelen op wat er gebeurt. Jezelf kwetsbaar opstellen, maakt dat ouders zich ook openstellen. Doordat ouders zelf mee bepalen hoe ze het willen en wat ze willen, wordt het een succesverhaal. Echt luisteren naar ouders is een startpunt voor mooie initiatieven.'
An: 'Er is al veel werk verricht aan de basis, nu moeten we op beleidsniveau ook aantonen dat de resultaten er zijn. Hopelijk zorgt dat ervoor dat onze samenwerking in de zeven gemeenten een evidentie blijft. Samenwerken is niet de krachten optellen maar vermenigvuldigen. En dit alles vanuit gedeelde expertise, eenzelfde visie en vooral veel goesting.'

Cijfers en grafieken