De rol van Kind en Gezin in het AMIF-project

‘Tijdens een kick-off maakten we kennis met bestaande initiatieven zoals moedergroepen. Nadien vlogen we er meteen in’, vertelt verpleegkundige Huguette. Zij is alvast heel enthousiast over het proefproject dat zij mee ondersteunde in regio Tienen. ‘In ons team zat een lesgever Maatschappelijke Oriëntatie van de dienst Inburgering, een lesgever Nederlands Tweede taal van de dienst Open School en ik als opvoedingsdeskundige van Kind en Gezin. Samen zochten we een locatie, werkten we visueel didactisch materiaal uit en gingen we op huisbezoek om mama’s toe te leiden.’

Proeftuin
'Al snel hadden we vijftien mama’s uit o.a. Syrië, Afghanistan en Irak die in Tienen woonden voor onze proeftuin. We zijn gestart in januari 2016 met twee bijeenkomsten per week. De ene keer werkten we met tekeningen over gevoelens, de andere keer verslonden we de publicaties van Kind in Beeld. De mama’s vulden werkblaadjes in en speelden taal- en memospelletjes. Als het thema taal aan bod kwam, werden de mama’s meegenomen maar de bibliotheek waar we meteen de werking ervan konden uitleggen.'

Eén keer per week was ik aanwezig en kon ik ondersteuning geven rond opvoeding. Aangezien de peuters mee naar de bijeenkomsten kwamen, kon ik meteen inspelen op situaties die zich ter plekke voordeden. En ondertussen leerde de mama’s ook gewoon heel veel van elkaar: hoe gaan andere mama’s om met hun kind, welke trucjes gebruiken ze, ze hebben dezelfde vragen en problemen als ik. Mooi om te zien hoe ze elkaar steunden.

Nieuwe kansen

'Een aantal kinderen gaan ondertussen naar de kinderopvang of naar school. Zij voelen zich ook echt welkom in Tienen! En ondanks de taalbarrière hebben we samen veel gelachen! Ik denk er met veel plezier aan terug. Ik heb echt ondervonden dat als mensen zich welkom voelen, er veel lukt! En ik heb meer gekregen dan gegeven! 

Voor mij was de samenwerking met de andere partners heel leerrijk. Omdat we vanuit verschillende invalshoeken rond één thema werkten, vulden we elkaar perfect aan. En ook al was het soms druk door de combinatie met de kinderen en het voorbereiden van de lessen.  Het schept echt een band! Samen hebben we de mama’s en kinderen echt op maat ondersteund qua taal, inburgering en opvoedingsvragen en we hebben hen nieuwe kansen kunnen bieden. Dat was exact wat we wilden bereiken!  Ondertussen werd er door het VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) ook een draaiboek gemaakt met daarin onze ervaringen en expertise.  

In september 2017 starten we terug op, met een groep nieuwe mama’s. Het eerste deel zal de Maatschappelijke Oriëntatie zijn, nadien volgen de Nederlandse lessen. De Nederlandse lessen zullen een beetje intensiever zijn dan vorige keer (lacht). Er zijn al mama’s die echt zitten te wachten op de nieuwe lessen. 

Getuigenis van Sara
'Ik kom uit Afghanistan en ben sinds oktober 2012 in België', vertelt Sara. Zij is één van de mama’s die in Tienen in het AMIF-project stapte. 'Toen Huguette bij mij thuiskwam, vertelde ze over de bijeenkomst. Voor mij was het leuk om samen te komen met andere mama’s uit andere culturen en om Nederlands te leren.'

Ik heb 3 kinderen en de jongste kon ik meenemen. De vrijwilligers letten goed op hem als ik in de les zat. Hij kon daar fijn spelen. Het Nederlands lukt al een beetje, ik zit aan niveau 4, al spreken jullie soms te snel (lacht). Ik had veel vragen en kon die altijd stellen aan de medewerkers en aan de andere mama’s. We zijn ook samen naar de markt en het park geweest. 

Ondertussen ben ik verhuisd, maar de bijeenkomsten gaven me wel zelfvertrouwen en nu ben ik als vrijwilliger tijdens de middagpauze aan de slag op de school van mijn zoontje! En dat allemaal dankzij het AMIF-project!

AMIF in een notendop

4 doelstellingen (te linken aan de 3 partners; CBE Agentschap Inburgering en Integratie en Kind en Gezin)
  • Nederlandse taalles geven (CBE)
  • Integratie en inburgering van de vrouwen (AII)
  • ouders ondersteunen bij de zorg en opvoeding van hun kinderen (K&G)
  • toezien op kwalitatieve opvang met voldoende ontwikkelingskansen voor de kinderen (K&G)

Voor mama's die: 
  • geen EU-nationaliteit hebben
  • legaal in België verblijven, of in procedure om legaal statuut te verkrijgen
  • laaggeletterd zijn
  • een kind jonger dan 3 jaar hebben

Cijfers en grafieken