Ondersteuning van de kinderopvang, samen staan we sterk(er)

'Vanuit ’t OpZet werken we nauw samen met de partners binnen de ondersteuningsstructuur VoorZet, Unizo en PTO”, vertelt Inge Laenen.' Daarnaast werken we uiteraard samen met units binnen Kind en Gezin en ondersteunen we initiatieven als starterstrajecten, workshops risicoanalyse, workshopscrisisprocedure en procedure grensoverschrijdend gedrag die door Kind en Gezin georganiseerd worden.

'’t OpZet geeft advies aan elke organisator van opvang van baby’s en peuters. Die ondersteuning bieden we steeds op maat. Meestal via mail en telefonisch. Afhankelijk van de vraag kan het ook dat we ondersteuning op de werkvloer geven. Meestal gaat het dan over een organisator die in moeilijkheden dreigt te geraken. Dan bekijken we samen met hen welke ondersteuning nodig is.' 

Brede ondersteuning

'Vanuit ’t OpZet kijken we breed naar de opvanglocatie. We gaan snel naar de vraag achter de vraag. We proberen het brede beeld van de opvanglocatie te scheppen. Daardoor merken we vaak dat mensen bredere ondersteuning nodig hebben dan de initiële vraag. 

Omdat we niet noodzakelijk vanuit pedagogische thema’s werken, hebben we een brede kijk op het werkveld. Zo organiseren we bijvoorbeeld ook vormingen rond voedselveiligheid, kwaliteitshandboek, kwaliteitsbeleid en meer. 

Uiteraard hebben de onderliggende problemen of vragen wel effect op de pedagogische werking. Daar komt PTO (pedagogische en taalondersteunende organisatie) in beeld. Zij richten zich vooral op pedagogische thema’s en geven ondersteuning op de werkvloer en via lerende netwerken. We vertrekken daarbij vanuit thema’s als inrichting van de ruimte, activiteiten, welbevinden en betrokkenheid. Bij een PTO kan zelfstandige gezins- en groepsopvang terecht en de PTO-coaches kunnen bij elkaar terecht via lerende netwerken begeleid door ’t OpZet.'

'Ondersteuning is belangrijk. Het is dan ook een voorwaarde voor kwaliteitsvolle kinderopvang. Dankzij die ondersteuning voelen mensen zich gehoord. Ze krijgen bevestiging in wat ze kunnen en waar ze nog aan kunnen werken. Bijvoorbeeld bij het opmaken van hun procedures en documenten.'

Stijgende ondersteuningsvragen
'De ondersteuning die de PTO geeft door op de werkvloer te komen is een meerwaarde. We merken dat kinderopvang een sector is die het niet gewoon was om externen over de vloer te krijgen. Na drie jaar staan ze er toch veel meer voor open. Dat merken we vooral aan het aantal organisatoren die om ondersteuning vragen. Mond aan mondreclame van tevreden opvanginitiatieven doet mensen zelf de stap zetten. Als Knisper Cego halen we makkelijk de beoogde 250 organisatoren, ook al is PTO niet verplicht voor organisatoren.

We kunnen wel spreken van een duidelijke samenwerking met Kind en Gezin door de verschillende overlegorganen waaraan we deelnemen. Ook bij organisatoren die in de problemen raken, nemen we soms contact op met de klantenbeheerders of consulenten om de stand van zake en de mogelijke ondersteuning te bespreken, uiteraard met medeweten van de organisator. Vanuit PTO zullen we zelf geen contact opnemen met klantenbeheer, tenzij een organisator het vraagt. Want samen staan we sterk(er)!'

Ondersteuningsstructuur

Organisatoren in de kinderopvang kunnen voor heel wat vragen en ondersteuning terecht bij Kind en Gezin. Individueel bij hun klantenbeheerder, tijdens infosessies en workshops bij de provinciale consulenten kinderopvang. Ook bij partners van Kind en Gezin kunnen startende en actieve organisatoren terecht met vragen of voor advies. Al deze ondersteuning is gratis en overal in Vlaanderen en Brussel vlot te gebruiken.

VoorZet
Bij VoorZet kan een organisator in de kinderopvang terecht met om het even welke vraag. Op basisvragen geeft VoorZet onmiddellijk antwoord. Voor meer specifieke vragen en meer doorgedreven ondersteuning verwijst VoorZet gericht door naar de andere partners. 

Unizo
Unizo informeert en begeleidt organisatoren in de kinderopvang rond alles wat het ondernemen aangaat. Dat kan gaan van de opmaak van een ondernemingsplan of een financieel plan tot informatie over het zelfstandigenstatuut, het werkgeverschap of een overname. 

’t OpZet
’t OpZet geeft antwoorden op alle vragen over de praktische organisatie of kwaliteitszorg in de kinderopvang. Ze ondersteunen bij opmaak van procedures en documenten en bieden vormingen momenten om te leren van elkaar. 

Pedagogische en taalondersteunende organisaties
Elf organisaties bieden gratis pedagogische en taalondersteuning aan voor alle zelfstandige gezins- en groepsopvang. Deze ondersteuning bestaat uit jaarlijks 20uur ondersteuning, waarvan 12uur ter plaatse. Organisatoren kunnen er terecht met adviesvragen en vormen samen met andere zelfstandige kinderopvangorganisatoren een netwerk om kennis te delen. 

Naast deze organisaties bestaan er nog tal van andere ondersteunende organisaties. Zo kunnen organisatoren aansluiten bij een koepel, een beroepsvereniging, een werkgeversorganisatie of beroep doen op vormingsorganisaties. Ze kunnen daarbij terecht voor informatie, netwerking, begeleiding en opleiding. Ook organisatoren voor de opvang van schoolkinderen kunnen bij heel wat van deze organisaties terecht.