Kind in Vlaanderen

In ‘Het kind in Vlaanderen’ bundelt Kind en Gezin jaarlijks:

  • Demografische gegevens over kinderen (geboortecijfer, aantal kinderen, …) en gezinnen (gezinssamenstelling, de leeftijd en origine van de moeder/ouders, …
  • Cijfers over de arbeidsparticipatie van ouders.
  • Cijfers over het inkomen en de (kans)armoede in gezinnen.
  • Evoluties in het gebruik van formele en informele kinderopvang.
  • Cijfers over de gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen en over sterfgevallen.
  • Cijfers over meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling en verwaarlozing.

We schetsen vooral cijfers voor de kinderen jonger dan 12 jaar en nemen waar mogelijk kinderen als teleenheid. Het gaat om gegevens over kinderen en gezinnen in het Vlaamse Gewest, vaak uitgesplitst naar provincies. Waar het zinvol is vergelijken we de Vlaamse cijfers met deze van de EU-landen.