BMI

Dit uniek rapport kwam tot stand dankzij de nauwe samenwerking van de Vlaamse agentschappen Opgroeien en Zorg en Gezondheid. Basis zijn de meetgegevens van tienduizenden kinderen, verzameld via de lokale teams van Kind en Gezin en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).