Geboorte

Jaarrapport perinatale activiteiten in Vlaanderen (SPE)

Jaarlijks publiceert het Studiecentrum Perinatale Epidemiologie (SPE) een jaarrapport perinatale activiteiten in Vlaanderen. Hierin wordt naast tal van gegevens over zwangerschap en geboorte, ook de (evolutie in) perinatale sterfte becijfert, met een onderscheid naar onder meer geboortegewicht en tijdstip van overlijden.