Kinderbijslag

Dit jaar maakt de Vlaamse regering werk van een decreet Vlaamse kinderbijslag. Een van de onderdelen van het nieuwe decreet heeft betrekking op de wijze van uitbetaling van de kinderbijslag. Om die reden is de Deloitte-studie besteld en heeft de Vlaamse Regering, conform het Regeerakkoord, het initiatief genomen om een objectieve kosten-batenanalyse te maken. Die bestudeert de kosten- efficiëntie van enerzijds de mogelijkheid om deze taak in te kantelen in de Vlaamse administratie en anderzijds het toevertrouwen ervan aan een of meerdere derden. Ook de formule waarbij de rechthebbende een keuze kan maken, werd onderzocht. 

Tot aan de implementatie van het nieuwe decreet kinderbijslag zal de Vlaamse Regering, omwille van het belang van de continuïteit, sowieso een beroep doen op de kinderbijslagfondsen.


pdf Studie Deloitte (3MB)