Alle opvang


Inclusieve kinderopvang

In 2018 werd het beleid en de praktijk met betrekking tot inclusieve kinderopvang in kaart gebracht. Zowel de ervaringen en noden van de vraagzijde (ouders) als aan de aanbodszijde (kinderopvang) werden onderzocht. Dit geheel aan perspectieven leidt tot een omvattende analyse, waarbij de noodzakelijke randvoorwaarden en hefbomen om inclusieve opvang te kunnen realiseren in beeld komen. Voor de analyse baseren we ons op twee wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken en twee interne rapporten: 


We stellen vast dat er heel wat leerrijke inclusieve praktijken bestaan, waarbij de meerwaarde van inclusie voor kinderopvang en ouders duidelijk in beeld komt. Er is ervaring en draagvlak binnen de kinderopvang om de opvang voor elk kind te doen slagen. Toch merken we dat niet elke kinderopvang toegankelijk is en ervaren zowel ouders als kinderopvang knelpunten bij:

  • de zoektocht naar opvang
  • de start in de opvang
  • tijdens de opvang
  • de transitie(momenten) naar school

Samen met onze stakeholders werken we naar een versterking van het beleid rond inclusieve kinderopvang.

Proefproject werknemersstatuut aangesloten onthaalouders


Kinderopvang in kaart

Proefprojecten Centrum voor Kinderopvang

Experiment buurt- en nabijheidsdiensten

Gebruik van informele kinderopvang

Kinderopvang in Vlaanderen