Kleuterparticipatie


Beleidsinitiatieven kleuter-participatie: een balans

In dit rapport evalueert de Vlor het actieplan kleuterparticipatie en bekijkt welke acties effect hebben gehad. Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel overloopt de werkingsassen voor kleuterparticipatie uit het actieplan van 2006. Het tweede deel van het rapport geeft een meer gedetailleerd overzicht van de resultaten per werkingsas.