Opvoeding


Analyse van de behoeften aan en het gebruik van opvoedingsondersteuning door ouders van een kind met een specifieke zorgbehoefte

De centrale vraagstelling van dit onderzoek was: ‘Welke ondersteuningsbehoeften hebben ouders van een kind met een handicap op vlak van opvoeding en op welke wijze kan daar zowel door reguliere als specifieke vormen van opvoedingsondersteuning aan tegemoet gekomen worden?’

Onderzoeker: Kristien Hermans Promotor: Prof. dr. Bea Maes, Prof. dr. Karla Van Leeuwen, Prof. dr. Johan Vanderfaeillie (Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)

Effectevaluatie Spreekuur volgens de methodiek van Triple P en vergelijking met huidig Spreekuur Opvoedingsondersteuning

Triple P is een veelbesproken methodiek voor opvoedingsondersteuning die inmiddels ook ingang vond in Vlaanderen.  Op vraag van Kind en Gezin vergeleek SWVG in de zeven Antwerpse grootstadsregio's de effectiviteit van het Triple P programma met het gebruikelijke spreekuur opvoedingsondersteuning.
Bekijk pdf het rapport (1MB)

Wetenschappelijk dossier: Huilen

Dit pdf dossier Huilen werd samengesteld door een multidisciplinaire werkgroep (medische, verpleegkundige, agogische en orthopedagogische discipline). Het dossier gaat eerst in op de betekenis en de ontwikkeling van huilen. We geven een overzicht van de onderzoeken naar de oorzaken en naar de beïnvloedende factoren.