Jaarverslagen

Het schetst de interne werking (personeel, middelen, budget, …) en de ontwikkelingen en kerncijfers per beleidsdomein. Ook de samenstelling van het Raadgevend Comité en de uitgebrachte adviezen vind je er terug.