Kind in Vlaanderen

In ‘Het kind in Vlaanderen’ bundelt Kind en Gezin jaarlijks:

  • Demografische gegevens over kinderen (geboortecijfer, aantal kinderen, …) en gezinnen (gezinssamenstelling, de leeftijd en origine van de moeder/ouders, …
  • Cijfers over de arbeidsparticipatie van ouders.
  • Cijfers over het inkomen en de (kans)armoede in gezinnen.
  • Evoluties in het gebruik van formele en informele kinderopvang.
  • Cijfers over de gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen en over sterfgevallen.
  • Cijfers over meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling en verwaarlozing.

We schetsen vooral cijfers voor de kinderen jonger dan 12 jaar en nemen waar mogelijk kinderen als teleenheid. Het gaat om gegevens over kinderen en gezinnen in het Vlaamse Gewest, vaak uitgesplitst naar provincies. Waar het zinvol is vergelijken we de Vlaamse cijfers met deze van de EU-landen.


De cijfers over taal en nationaliteit, het geboortecijfer, het vruchtbaarheidscijfer en de kansarmoedecijfers komen uitgebreid aan bod in onze publicatie ‘Het Kind in Vlaanderen 2018’, waarvan we op 13 juni reeds enkele hoofdstukken publiceren:
Op 25 juni lanceerden we nieuwe cijfers over gezondheid en ontwikkeling bij (jonge) kinderen via grafieken en dashboards op de website. Vele van deze cijfers komen ook aan bod in volgende hoofdstukken van ‘Het Kind in Vlaanderen’: