Klachten


Klachtenrapporten 2005 - 2011

Deze rapporten zijn onderverdeeld in 2 rubrieken:

  • Klachten over de dienstverlening van Kind en Gezin
  • Klachten over voorzieningen actief in die sectoren waarin Kind en Gezin bevoegd is.

Het geeft een beeld van de klachtpatronen alsook kan je de aanbevelingen lezen die de klachtendienst heeft geformuleerd.

Klachtenrapporten na 2011 via Vlaamse ombudsman

Sinds juni 2011 werd het Vlaams klachtendecreet met betrekking tot het aspect van de rapportage gewijzigd. Het klachtrapport dient voortaan per beleidsdomein globaal worden uitgebracht door een centraal punt van het beleidsdomein.

  • Het agentschap Kind en Gezin behoort tot het beleidsdomein Welzijn Volksgezondheid en Gezin.
  • Het Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin is het centraalpunt die instaat voor de rapportage van het klachtrapport. Je kan het  meest recente klachtrapport terugvinden de website van de Vlaamse ombudsdienst.  
     

Wil je weten hoe de Vlaamse ombudsdienst kijkt naar de wijze van klachtbehandeling door Kind en Gezin en de voorstellen tot verbetering wil kennen?