Memorandum

Het thema gezinsbeleid vormt de rode draad. Kind en Gezin is er van overtuigd dat er meer dan ooit nood is aan een doordacht, geïntegreerd gezinsbeleid, zeker nu de gezinsbijslagen een Vlaamse bevoegdheid worden.