Taal en nationaliteit


Taalstimulering en meertaligheid

  • pdf Studieopdracht: Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 (1MB). In dit onderzoeksrapport bundelen we bestaande adviezen en informatie over taalstimulering en meertaligheid in de voorschoolse sector. Het doel is op die manier te komen tot een duidelijk en eenduidig kader.

  • De pdf visietekst Taalstimulering en meertaligheid richt zich in de eerste plaats tot twee beleidsafdelingen van Kind en Gezin; Kinderopvang en Preventieve Gezinsondersteuning. Op basis van de tekst kan in een actieplan geformuleerd worden op welke manier de noden van kinderen, ouders en hun omgeving kunnen ondersteund worden op het domein van de preventieve gezinsondersteuning en de kinderopvang.