Voeding


Bachelorproef: Kennis over en het gebruik van zout bij peuters

Het dagelijkse menu van Vlaamse peuters bevat te veel zout. Zo blijkt uit de bachelorproef van voedings- en dieetdeskundige Eva Decock (HoGent) die bij 831 ouders, onthaalouders en medewerkers van kinderdagverblijven peilde naar de kennis over en het gebruik van zout bij peuters.

JOnG!

In dit rapport wordt verslag uitgebracht van het voedingspatroon en determinanten van sommige (on)gezonde voedingsgewoonten tijdens het tweede en derde levensjaar van een cohorte kinderen, geboren in 9 regio’s van Kind en Gezin, verspreid over de verschillende Vlaamse provincies en het Brussels Gewest. Waar het mogelijk en relevant is, worden deze gegevens getoetst aan de Vlaamse voedingsaanbevelingen voor kinderen van 1 tot 3 jaar, en aan elders gepubliceerde onderzoeksgegevens voor deze leeftijdsgroep.

Onderzoek naar de kennis van gezondheidswerkers rond borstvoeding

De Bakermat voerde in 2006 een onderzoek naar de kennis van gezondheidswerkers rond borstvoeding. Deze meting lag mee aan de basis van het ontstaan van het kenniscentrum Borstvoeding in partnerschap met Kind en Gezin, en heeft het identificeren van aandachtspunten voor het opstellen van opleidings- en bijscholingspakketten voor gezondheidswerkers, tot doel. Op deze manier wil het kenniscentrum een optimale ondersteuning voorbereiden bij de begeleidende rol die de diverse gezondheidswerkers voor voedende moeders vervullen.

Onderzoek naar de voedingssituatie van kinderen van 0 tot 24 maanden

In 2002 werd in opdracht van Kind & Gezin een onderzoek uitgevoerd naar de voedingssituatie van jonge kinderen in Vlaanderen . Uit dit onderzoek blijkt dat het met de voeding van kinderen op de leeftijd van 2 jaar vrij goed is gesteld. Situaties waar de voeding van de peuter ernstig afwijkt van de voedingsaanbevelingen zijn eerder uitzonderlijk. Uit het onderzoek blijken echter toch nog enkele belangrijke knelpunten en aandachtspunten.

Bekijk het pdf onderzoek (5MB) en de pdf samenvatting .

Onderzoek: Voedingsprofiel van de Vlaamse kleuter

In november 2002 startte de Universiteit Gent een grootschalig onderzoek naar de voeding bij kleuters. De bedoeling van dit onderzoek was het voedingspatroon van kleuters in Vlaanderen in kaart te brengen, deze te toetsen aan de voedingsaanbevelingen voor deze leeftijdsgroep en de belangrijkste knelpunten te identificeren.

Extra aandacht ging ook naar de dagelijkse calciuminname van de kleuters. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat kinderen nog te weinig gezond eten. De belangrijkste knelpunten zijn: kleuters drinken te weinig water en te vaak frisdranken, ze gebruiken te weinig volkorenbrood, ze eten te weinig groenten en fruit, ze nemen te weinig melk en melkproducten, ze eten te weinig vis en ze snoepen te veel.

Sociologisch onderzoek: Succesvol Borstvoeding geven in Vlaanderen. Kan het?

De Bakermat stelt de resultaten van een grootschalig sociologisch onderzoek dat de succesfactoren voor lang voeden beschrijft en verklaart voor in een boek. Het boek is meer dan de cijfermatige rapportering van een bevraging in 2006 van bijna 2000 voedende vrouwen in Vlaanderen. Moeders komen ook zelf aan het woord en dankzij de nauwe samenwerking met Kind en Gezin krijgen eveneens kansarme gezinnen een forum.

Je kan het boek bestellen bij: vzw De Bakermat, Diestesteensweg 49, 3010 Leuven, 016/20 77 40 - debakermat@debakermat.be met vermelding van naam, adres en aantal exemplaren. (kostprijs 20 Euro - verzendingskosten in België inbegrepen)