Kan mijn kind chronisch ziek worden na een vaccin?

In de media, op het internet of in tijdschriften verschijnen af en toe publicaties waarin beweerd wordt dat vaccins bij kinderen oorzaak zijn van
bepaalde aandoeningen. Zo dacht men in het Verenigd Koninkrijk dat er een verband was tussen het mazelen-bof-rodehond-vaccin en autisme of de
ziekte van Crohn (chronische darmziekte). In Frankrijk meende men een verband te zien tussen het hepatitis B-vaccin en multiple sclerose. Telkens gaat het om ziekten waarvan men de oorzaak (nog) niet kent en denkt men een verband te kunnen leggen met een vaccinatie. Op basis van veelvuldig wetenschappelijk onderzoek werd het ‘vermeende’ oorzakelijk verband tussen vaccineren en een dergelijke aandoening steeds van tafel geveegd.