Een attest opzoeken voor een ouder

Een attest opzoeken voor een ouder kan op de volgende 3 manieren:

  1. Via 'Mijn Kind en Gezin'. Hiervoor heb je als organisator één of meerdere gemachtigde personen doorgegeven die gemachtigd zijn om deze toepassing te gebruiken. Meer info
  2. Via het doorsturen van een excel-lijst die Kind en Gezin aanvult met het inkomenstarief. Meer info vind je in deze snelinfo en de bijlage.
  3. Via een webservice. Meer info 

Stappenplan opzoeken van een attest voor een ouder via 'Mijn Kind en Gezin'.

STAP 1: Surf naar 'Mijn Kind en Gezin', klik op de tegel 'Inkomenstarief aanvragen of simuleren' en log in met je digitale sleutel.

00 Pagina Home

STAP 2: Kies de rol van 'Medewerker kinderopvang - Zoek attest inkomenstarief'. Rol wijzigen? Log uit, log opnieuw in en kies de juiste rol.

00 Pagina Inloggen Rolkeuze


STAP 3: Je bent ingelogd als 'Medewerker' kinderopvang'. Klik op de tegel 'Zoek attest inkomenstarief'.

00 Ingelogd als medewerker met digitale sleutel voor zoek attest

STAP 4: Vul de gegevens in om het attest op te zoeken voor een ouder

Vul volgende velden in:

  • naam kind, voornaam kind, geslacht kind, geboortedatum kind
  • postcode van de gemeente waar gezin is gedomicilieerd. Buitenlandse postcodes die meer dan 4 cijfers bevatten of letters, kunnen niet worden ingegeven. In deze situaties laat je het veld blanco. 
  • naam van de ouder
  • als er een partner is, wordt ook de naam van de partner opgevraagd

STAP 5: Klik na het invoeren van alle gevraagde velden op 'Attest opvragen'. Wanneer alle gegevens correct werden ingevoerd, zie je als medewerker een lijst van de attesten van het kind. Via het icoontje in de kolom 'Download' kan je als medewerker het attest openen, opslaan en afprinten.

05 Attest ikt - professional - opzoeken