Veelgestelde vragen

Vind je een vraag niet? Kijk dan ook bij:


Hoe krijg ik toegang tot de toepassingen?

Om toegang te krijgen tot de toepassingen heb je één of meerdere gemachtigde personen nodig. Die personen geef je door aan Kind en Gezin. 

Mijn e-mailadres is al in gebruik bij het profiel van een ouder.

Als je je eigen e-mailadres gebruikte bij de registratie van een ouder voor het aanvragen van een attest inkomenstarief op 'Mijn Kind en Gezin', dan kan je je niet meer registreren met hetzelfde e-mailadres. Een e-mailadres is uniek gekoppeld aan één profiel.

Je kan dit op de volgende manieren oplossen:

 • Log in met de digitale sleutel van de ouder. Wijzig je eigen e-mailadres dat nu gekoppeld is aan het profiel van de ouder naar het juiste e-mailadres van de ouder. Bekijk hiervoor het stappenplan om je e-mailadres te wijzigen.
 • Of registreer je met je eigen digitale sleutel. Geef een eigen e-mailadres in dat anders is dan het e-mailadres dat je gebruikte voor het profiel van de ouder.
 • Lukt het nog niet? Contacteer de Kind en Gezin-Lijn.

Hoe weet ik met welke rol ik ben ingelogd?

Klik op je naam in de rechtermenu. Het menu opent en toont de rol waarmee je bent ingelogd.

00 Ingelogd als medewerker met digitale sleutel voor ikt

Hoe kies ik een andere rol?

Klik op je naam in de rechtermenu. Klik op de knop 'Uitloggen'. Log je daarna opnieuw aan en kies een andere rol. 

Als je geregistreerd en ingelogd bent, maar de foute rollen of enkel de rol ouder ziet, neem dan contact op met je klantenbeheerder met vermelding van je naam, rijksregisternummer en e-mailadres waarop de registratie is gebeurd. 

Wat als de ouder (of partner) geen naam of voornaam heeft?

Zet een kruis of streepje in het veld waarvoor geen informatie is. Je kan het veld niet blanco laten.

Een ouder vraagt te laat een herberekening aan bij een vervallen attest. Hoe ga ik hiermee om?

Als opvang maak je dan een attest met het maximumtarief aan wegens het nalaten van een herberekening. 

Is de termijn voor het aanvragen met terugwerkende kracht overschreden, dan vraag je aan de Kind en Gezin-Lijn om een attest aan te maken. De aanvraag gebeurt met de inkomsten en gezinssamenstelling op de datum van de berekening. 

 • Als het vorige attest geldig was in het lopende jaar, dan worden de start- en einddata aangepast zodat ze op elkaar aansluiten.
 • Als het vorige attest van het vorige jaar dateert en er voor de volledige periode een attest nodig is, dan:
  • wordt er een eerst een vervolgattest aangemaakt voor het vorige jaar
  • wordt dit attest geïndexeerd
  • wordt er indien nodig op het geïndexeerde attest een herberekening uitgevoerd

Mag een berekening worden uitgevoerd met een 'voorstel van vereenvoudigde aangifte'?

Nee. Dit mag niet gebruikt worden.

De ouder wil zich registreren met zijn digitale sleutel voor de aanvraag van een attest inkomenstarief via trap 2.

Heeft de ouder geen mogelijkheid om zelf een attest inkomenstarief aan te vragen en beschikt hij over een digitale sleutel (eID, federaal token, itsme), dan kan de ouder bij de opvangvoorziening ook ter plaatse een attest aanvragen. 

Samen met de ouder doorloop je de volledige aanvraagprocedure op de computer van de opvangvoorziening. Het aanvragen van een attest inkomenstarief via trap 2 is enkel mogelijk via beveiliging van de digitale sleutel van de ouder.


STAP 1

Je registreert de ouder met zijn digitale sleutel op 'Mijn Kind en Gezin' via de computer van de opvangvoorziening. Bij de registratie wordt het e-mailadres van de ouder gevraagd. Meer informatie zie het volledige stappenplan voor registreren met een digitale sleutel


STAP 2

Er wordt een bevestigingsmail naar het e-mailadres van de ouder gestuurd.


STAP 3
Klik op de link in de bevestigingsmail om de registratie te vervolledigen. Hierna dient de ouder opnieuw in te loggen met zijn digitale sleutel op 'Mijn Kind en Gezin'.

 • Beschikt de ouder over een mobiele telefoon zonder itsme en kan hij zijn mailbox bij de opvangvoorziening ter plaatse raadplegen:
  • De ouder opent de mail op zijn/haar mobiele telefoon.
  • De ouder stuurt de bevestigingsmail van 'Mijn Kind en Gezin' door naar het e-mailadres van de opvangvoorziening.
  • Open deze mail op de computer van de opvangvoorziening (waaraan de kaartlezer met e-ID van de ouder is gekoppeld) en klik op de bevestigingslink.
 • Heeft de ouder geen mobiele telefoon bij de hand:
  • Laat de de ouder via de computer van de opvang (waaraan de kaartlezer met e-ID van de ouder is gekoppeld) zijn/haar mailbox openen. 
  • De ouder kan van hieruit de link in de bevestigingsmail aanklikken.
  • Tip: Is de ouder het wachtwoord van zijn/haar mailbox vergeten? Laat de ouder een nieuw persoonlijk wachtwoord aanmaken.
STAP 4
Je komt terug op het portaal van ‘Mijn Kind en Gezin’ met de boodschap: 'Je bent er bijna! Daarna kan je gebruik maken van alle toepassingen van Kind en Gezin. Gelieve nogmaals in te loggen.' 
Om de registratie af te ronden dient de ouder opnieuw in te loggen met zijn digitale sleutel op 'Mijn Kind en Gezin'. Klik hiervoor op de knop “inloggen” in het bericht. Opgelet: Pas na het opnieuw inloggen is de registratie voltooid! Daarna kan je samen met de ouder het attest inkomenstarief aanvragen.

00 Pagina Profiel

Ik heb alles correct ingevuld en krijg geen resultaat.

Als er geen dubbele kindcode is, dan is de meest voorkomende fout het geslacht van het kind. Kind en Gezin kan dit recht zetten.