Attest Inkomenstarief      
   
       
Hoe stellen kinderen het in Vlaanderen? Het kind in Vlaanderen 2017

Vandaag presenteert Kind en Gezin ‘Het kind in Vlaanderen 2017’. Deze jaarlijkse publicatie vormt een basis om evoluties in de leefsituatie van kinderen te monitoren. Kind en Gezin wil zo de maatschappelijke aandacht voor kinderen en hun kansen verhogen. Ook het jaarverslag van Kind en Gezin staat vanaf vandaag online. 9 verhalen over de brede ondersteuning van Kind en Gezin plaatsen de daaraan gekoppelde kerncijfers in perspectief.


Lees meer
Kansarmoede-index 2017

Kind en Gezin wil zo veel mogelijk kansen creëren voor alle kinderen, waar en hoe ook geboren.


Lees meer
9,1 miljoen euro voor het actieplan gezinsopvang

De gezinsopvang is een belangrijke, laagdrempelige opvangvorm die ouders waarderen omwille van het kleinschalige karakter en de kwalitatieve, flexibele aanpak van de onthaalouders.


Lees meer
Meer nieuws