De toekomst is jong

Dit resulteerde in een aantal beleidsaanbevelingen en een aanzet tot concrete acties voor een sterker gezinsbeleid, die op de conferentie 'De toekomst is jong' in oktober 2016 werden voorgesteld.

Meer info over het traject dat vooraf ging aan de conferentie. 

Jong in de buurt

De conferentie ‘De toekomst is jong’ reikte een aantal handvatten aan voor een sterker gezinsbeleid, gedragen door een breed maatschappelijk partnerschap. Een van de rode draden was de lokale, buurtgerichte verankering van het gezinsbeleid. 

Op 24 april 2018 organiseerde Kind en Gezin, samen met VVSG en gaststad Mechelen een vervolgconferentie 'Jong in de buurt. - Samen voor een lokaal gezinsbeleid!

Heb je vragen of bedenkingen?

Stuur ons een e-mail: detoekomstisjong@kindengezin.be