Jong in de buurt - Samen voor een lokaal gezinsbeleid

Keynotes Michel Vandenbroeck, UGent, en Stijn Oosterlynck, Universiteit Antwerpen deelden hun reflecties. Wat kunnen we begrijpen onder een sterk lokaal gezinsbeleid dat verschillende levensdomeinen van kinderen en gezinnen verbindt? Wat is de betekenis van de stad of community als motor voor sociale mobiliteit?
Peter Cousaert, VVSG, ging dieper in op de rol die een lokaal bestuur kan opnemen als netwerkorganisatie die (middenveld)organisaties en belangrijke actoren samenbrengt in het realiseren van een gezinsondersteunend beleid. 

Daarnaast was er ruimte voor dialoog, verdieping en inspirerende praktijkverhalen. In diverse workshops gingen we in op vragen als: Hoe versterk je de buurtgerichte samenwerking? Hoe je Huis van het Kind uitbouwen tot een echte basisvoorziening? Hoe bouw je een sterke jeugdhulp uit, snel en dichtbij? Hoe zorgt Mechelen Kinderstad ervoor dat kinderen hun plaats hebben in de publieke ruimte? Hoe kan je opvang en vrijetijd van schoolgaande kinderen lokaal vormgeven? Hoe zorg je voor warme transities tussen thuis, kinderopvang en kleuterschool?

Deze vervolgconferentie werd georganiseerd in een samenwerking tussen Kind en Gezin, VVSG en gaststad Mechelen.