Programma

Gastvrouw: Katrien Verhegge, leidend ambtenaar Kind en Gezin

8.45 uur: Onthaal

9.30 uur: Verwelkoming door
  • Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
  • Bart Somers, burgemeester van Mechelen.
10 uur: Michel Vandenbroeck, Universiteit Gent, gaat dieper in op wat we kunnen begrijpen onder een lokaal beleid voor kinderen en gezinnen
Hoofddocent gezinspedagogiek en vakgroepvoorzitter van de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek. Zijn onderzoek gaat over beleid en praktijk inzake gezinnen, met een nadruk op jonge kinderen.

10.30 uur: Stijn Oosterlynck, Universiteit Antwerpen, reflecteert over de betekenis van de stad of community als motor voor sociale mobiliteit.
Hoofddocent stadssociologie en coördinator van het onderzoekscentrum Oases aan de Universiteit Antwerpen. Zijn expertise gaat van lokale sociale innovaties - en wat dit betekent voor de toekomst van de welvaartsstaat, stadsontwikkeling en participatie - naar nieuwe vormen van solidariteit en diversiteit.

11.00 uur: Koffiepauze

11.30 uur: Keuzeblok 1 met keuze uit 
  • 2 site-visits 
  • 7 workshops 
12.45 uur:Lunchpauze

13.45 uur: Keuzeblok 2 met keuze uit 
  • 2 site-visits
  • 7 workshops 
15.15 uur: Videovignet – Enkele reflecties over lokaal gezinsbeleid.

15.30 uur: Peter Cousaert, VVSG, reflecteert over de rol die een lokaal bestuur kan opnemen als netwerkorganisatie die (middenveld)organisaties en belangrijke actoren samenbrengt in het realiseren van een gezinsondersteunend beleid.
Stafmedewerker met expertise in lokaal sociaal beleid

16 uur: Greet Geypen, schepen voor Jeugd en Gezin, over Mechelen Kinderstad maakt samen het verhaal. 

16.15 uur: Netwerkmoment.