Conferentie


Keynotesprekers

Deelsessies

Jong en betrokken
Bruno Vanobbergen, voorzitter en Wim Beelaert, Voetbal in de Stad.
In deze sessie gingen we interactief te werk. We hielden een praktijk tegen het licht en aan de hand hiervan probeerden we zicht te krijgen op wat participatie van kinderen kan betekenen. Wim vertelde en Bruno leidde het gesprek in vruchtbare banen. Over het eigen muurtje kijken en leren van elkaar stonden centraal. 

Jong en geborgen
Sofie Crommen, voorzitter en Wendy Eerdekens, Arteveldehogeschool Gent.

Hoe kunnen we sterker inzetten op een gedeelde zorg in de samenleving bij verontrusting? Sofie Crommen stelde enkele aanbevelingen van de werkgroep voor, gericht op een meer doeltreffende jeugdhulpverlening aan jonge kinderen en gezinnen. Wendy Eerdekens bracht een reflectie, vanuit haar onderzoek naar de ervaring van kinderen in de jeugdhulp. De stem van (jonge) kinderen, hun participatie in de jeugdhulp is een voortdurend werkpunt. Zo wordt de stelling van de werkgroep, het kind is de ultieme toetssteen in het omgaan met verontrusting, meteen kracht bijgezet. powerpoint Bekijk hier de presentatie. (2MB)

Jong en overal thuis
Michel Vandenbroeck, voorzitter en Ilse Baeck, Huis van het Kind Dilbeek.
Op welke domeinen zetten we in om tot een rijke omgeving voor alle (jonge) kinderen te komen? Michel Vandenbroeck schetste hoe verschillende sociale omgevingen van kinderen kunnen versterkt en verbonden worden in functie van gelijke mogelijkheden van bij de start. Wijkgerichte netwerken, fysieke leefomgeving en competente systemen staan hierin centraal. Ilse Baeck maakte dit verhaal levend en vertelde hoe ze hier in de praktijk mee aan de slag gaan binnen kinderarmoedeprojecten en in het Huis van het Kind in Dilbeek. powerpoint Bekijk hier de presentatie. (2MB)

Jong en gezond
Inge Vervotte, voorzitter en leden van de werkgroep.
Kinderen moeten met maximaal gelijke kwalitatieve levensverwachtingen kunnen opgroeien. Gezondheidsongelijkheid pakken we daarom zo vroeg mogelijk aan. De zwangerschap en de eerste levensjaren zijn daarin cruciaal én een goede hefboom. De werkgroep Jong en Gezond levert een aantal heldere doelstellingen en concrete aanbevelingen om daar werk van te maken. 
Na een inleiding door Inge Vervotte gingen we met enkele leden van de werkgroep dieper in op de voorstellen. We vertrokken daarbij van het eindrapport en gaven bijkomende reflecties vanuit verschillende invalshoeken. powerpoint Bekijk hier de presentatie. (2MB)

Toekomstperspectieven voor jongeren
Bleri Lleshi, Activist, wereldverbeteraar, politiek filosoof, begeleider van Brusselse scholieren, bestsellerauteur, … Bleri Lleshi is het allemaal. Vanuit zijn engagement op thema’s als identiteit, interculturaliteit en sociale ongelijkheid, bracht hij een reflectie op De toekomst is jong. Een pleidooi voor openheid, verbinding, engagement en liefde …

Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken in gezondheid en welzijn
Andre Vyt, Universiteit Gent.
Eén van de rode draden doorheen De toekomst is jong, is de samenwerking tussen actoren vanuit soms zeer verschillende achtergronden, met het jonge kind als gemeenschappelijk doel. Niettegenstaande we voor dezelfde doelstelling gaan, is samenwerking niet altijd een evidentie. André Vyt nam de eindrapporten van de werkgroepen door en reflecteerde vanuit het perspectief samenwerking. We zochten daarbij naar inzichten en handvatten om de noodzakelijke samenwerking tussen een diversiteit aan actoren vorm te geven. pdf Bekijk hier de presentatie. (1MB)

Omgaan met verontrusting: implicaties voor de sociale professional en organisatie
Kris Stas, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.
Jonge kinderen en hun gezinnen komen met heel wat professionals in aanraking, die allemaal een rol te spelen hebben bij verontrusting. Kris Stas ging dieper in op wat dit concreet betekent voor de professional en de organisatie waarin deze werkzaam is, ook vanuit moreel oogpunt. Ze bouwde verder op de aanbevelingen van de werkgroep Jong en Geborgen over de sterke verwachtingen t.a.v. vele sociale professionals in het omgaan met verontrusting. Hierbij komen thema’s aan bod zoals gedeelde verantwoordelijkheid, elkaar kunnen aanspreken over moeilijke onderwerpen, de ondersteunende organisatie en beroepsethiek. powerpoint Bekijk hier de presentatie.

Kinderen hebben inspraak bij de ontwikkeling van goede, kindgerichte publieke ruimte
Peter Dekeyser, Kind en Samenleving.
De publieke ruimte wordt schaarser en drukker. Nu de percelen en private tuinen steeds kleiner worden, moet er in de publieke ruimte plaats zijn om te spelen, te ontmoeten, te recreëren,... in harmonie met andere bevolkingsgroepen. De belangen van kinderen moeten echter niet in de zijlijn terecht komen. Hoe kunnen kinderen invloed uitoefenen op de ontwikkeling van publieke ruimte? Peter Dekeyser bracht een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden. pdf Bekijk hier de presentatie. (10MB)

De kinderen aan het woord

Kristel Verbeke, lid van de werkgroep Jong en betrokken gaat met kinderen in gesprek over wat hen bezighoudt. Wat willen kinderen voor de toekomst? En wat zouden de kinderen doen als ze minister zouden zijn?