Proeftuinen buurtgerichte netwerken

Centraal staat de participatie van kinderen en gezinnen. De focus ligt in de eerste plaats op gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, maar kan breder ingevuld worden afhankelijk van de lokale situatie.
Een buurtgerichte netwerk zet in op de realisatie van rechten van kinderen en gezinnen en  de materiële en immateriële noden van gezinnen. Het is gericht op verbinding met de buurt en op verbreding van de leefwereld van kinderen en gezinnen. Een rijke omgeving voor kinderen en gezinnen betekent samenwerken aan een breed verhaal.

In het kader van de aanbeveling uit de conferentie ‘De toekomst is jong’ werd in 2017, samen met 10 pioniers, een ‘pdf Referentiekader buurtgerichte netwerken voor kinderen en gezinnen (2MB)’ ontwikkeld. Dit referentiekader beschrijft de kernprincipes en bouwstenen en illustreert ze aan de hand van concrete praktijken. Het ondersteunt bij het vertalen van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid naar het buurtniveau.  

Infographic buurtgerichte netwerken