Wie kan indienen?

Vanuit welke gemeenten kan een aanvraag ingediend worden?

Het uitbouwen van een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen betekent een meerwaarde voor kinderen en gezinnen in alle gemeenten en steden. 
Aanvragen voor subsidie als proeftuin komen echter enkel in aanmerking als het een aanvraag is van een buurtgericht netwerk dat zich voornamelijk richt tot een buurt gelegen in een deelgemeente of district (met uitzondering van Brussel) waar: 
  • het gemiddelde geboortecijfer, berekend over 2015, 2016 en 2017, minstens 40 bedraagt EN
  • de kansarmoede-index voor 2017 20% of meer bedraagt                    


Met deze oproep wil de Vlaamse Overheid gericht inzetten op buurten met een hoge kansarmoede-index. Met de proeftuinen willen we immers ook expertise opbouwen m.b.t. netwerkpraktijken waarbij de verbinding tussen materiële en immateriële noden van kinderen en gezinnen wordt gemaakt. Daarbij willen we ook onderzoeken wat de betekenis van een buurtgericht netwerk kan zijn voor alle kinderen en gezinnen en in het bijzonder kinderen en gezinnen in buurten met een hoge kansarmoede-index.  


Wie kan indienen? 

  • In het Vlaams Gewest :
Het lokaal bestuur en het Huis van het Kind dienen samen de aanvraag in. Vanuit een gemeente/stad kan maximaal 1 aanvraag voor een proeftuin ingediend worden.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan een aanvraag indienen, samen met het Huis van het Kind. Vanuit het BHG kan maximaal 1 aanvraag voor een proeftuin ingediend worden.