54 publicaties

Cover Schoolkieswijzer
De Schoolkieswijzer is een handige vragenlijst die u kan helpen bij de zoektocht naar een kleuterschool. De vragenlijst is tot stand gekomen in overleg met ouders, Kind en Gezin en het beleidsdomein Onderwijs.
22/01/2013 Download Pdf publicatie
Cover Het kind in Vlaanderen
Het rapport schetst een kwantitatief portret van kinderen in Vlaanderen. Statistische gegevens uit diverse bronnen worden samengebracht om een zo goed mogelijk beeld te geven van de toestand van de kinderen en hun leefwereld. Gezien het werkterrein van Kind en Gezin focust het rapport op kinderen onder de 12 jaar. Het rapport wil een stevige, wetenschappelijk onderbouwde basis aanbieden voor het beleid met betrekking tot kinderen in Vlaanderen.
05/06/2018 Download Pdf publicatie
Cover Wat doet Kind en Gezin voor jou en je gezin
Ontdek wat Kind en Gezin jou en je kind te bieden heeft.
12/05/2015 Download Pdf publicatie
Cover Flesvoeding
Welke soorten flesvoeding bestaan er? Hoe geef je flesvoeding? Hoe moet je een flesje klaarmaken? Een antwoord op al je vragen vind je in deze brochure.
14/03/2016 Download Pdf publicatie
Cover Gezond eten en bewegen
Vanaf het begin zijn een gezonde voeding, voldoende beweging en het beperken van zitten en liggen de ingrediënten voor een gezond leven. De brochure bevat informatie over wat gezonde voeding tijdens die eerste jaren inhoudt. De uitneembare voedingswijzer is een handige hulp. Ouders krijgen bovendien heel wat tips over het opvoeden van hun kindje op het vlak van voeding en beweging.
14/03/2016 Download Pdf publicatie
Cover Spreekuur opvoedingsondersteuning 'Vragen over opvoeding?'
De leaflet geeft uitleg over het spreekuur opvoedingsondersteuning.
21/01/2013 Download Pdf publicatie
Cover Activiteitenverslag adoptie
Het jaarverslag geeft een beeld van de werking en van de activiteiten van het Vlaams Centrum voor Adoptie. Het jaarverslag bevat cijfergegevens over de binnenlandse en interlandelijke adopties.
09/07/2018 Download Pdf publicatie
Cover Kindboekje
Tijdens huisbezoeken en consulten worden de gegevens over het kindje en de volgende afspraken erin genoteerd. In het Kindboekje kunnen ouders hun eventuele vragen noteren die ze op hun volgende contact aan de zorgverleners willen stellen. Een dagboek vol herinneringen aan de eerste levensjaren.
05/01/2016 Download Pdf publicatie
Cover Speel op zeker! Handleiding voor een veilig speelterrein in de kinderopvang
De brochure legt uit hoe de kinderopvang in orde kan zijn met de regelgeving voor veilige speelterreinen en toestellen.
21/01/2013 Download Pdf publicatie
Cover ZiKo. Zelf-evaluatieinstrument voor welvinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang
ZiKo is een instrument om de kwaliteit van de kinderopvang in kaart te brengen. Het helpt te zien wat goed loopt, maar ook waar kansen liggen om de aanpak te verbeteren. Je gaat daarbij op een systematische manier na hoe de kinderen het in de opvang maken. Als ze zich goed voelen en intens activiteiten beleven, dan weet je dat de aanpak aansluit bij wat ze nodig hebben. Welbevinden en betrokkenheid zijn dé voorwaarden tot een kwalitatieve opvang.
21/01/2013 Download Pdf publicatie