Gezinsondersteuning

Een zwangerschap en geboorte is best overweldigend. Je hebt misschien duizend-en-één vragen. Dan is het fijn om te weten dat je omringd wordt door mensen die voor je klaarstaan met advies en een luisterend oor. Dat mag je verwachten van Kind en Gezin. Ook als de dingen niet lopen zoals verwacht, kan je bij ons terecht.

Gratis en jouw eigen keuze

Als ouder beslis je zelf of je van de dienstverlening van Kind en Gezin wil gebruik maken of niet. Voor preventief onderzoek en opvolging kan je ook bij een huisarts of kinderarts terecht. Je kan op elk moment naar onze dienstverlening vragen of deze op elk moment stopzetten. Onze dienstverlening is gratis.

Kind en Gezin staat voor alle kinderen klaar, op maat van het gezin. Als ouder beslis je zelf of je van deze gratis dienstverlening wil gebruik maken of niet. Tijdens onze dienstverlening maken we een dossier aan, maar we beloven hierbij zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke gegevens. Onze medewerkers zijn bovendien gebonden aan het beroepsgeheim. Als iets niet duidelijk is, vraag dan zeker meer uitleg. We vinden het trouwens leuk als je ervaringen, foto’s, beelden deelt, maar


Open communicatie

We informeren jou duidelijk en open over hoe onze dienstverlening eruitziet en wat je van ons kan verwachten. Als iets niet duidelijk is, vraag dan zeker meer uitleg. Je mag ons op elk moment zeggen wat je denkt over de ondersteuning die je krijgt en hoe jij de samenwerking met Kind en Gezin verder ziet, wat jij nodig hebt. Je kan ook zeggen hoe je je erbij voelt. Omgekeerd bespreken wij met jou onze kijk op je kind of je situatie om in overleg met jou naar gepaste ondersteuning te zoeken.

Heb je een klacht? We luisteren er graag naar. Je kan je klacht rechtstreeks bespreken met onze medewerker. Als je dat moeilijk vindt, kan je contact opnemen met onze klachtendienst.

Zorg op maat

We bieden ondersteuning op maat van je gezin. Onze dienstverlening kan er dus voor elk gezin anders uitzien. Als je vragen of moeilijkheden ervaart waar we je niet bij kunnen ondersteunen, geven we je de nodige informatie over wie dat wel kan. Het kan dus zijn dat we je doorverwijzen naar een andere dienst of organisatie. Ook dan kan je nog op ons rekenen en kunnen we samenwerken met die dienst of organisatie.

Dossier en inzagerecht

Als je beroep doet op onze dienstverlening, maken de medewerkers van Kind en Gezin een elektronisch dossier op. Ze noteren informatie om jou zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het gaat om informatie die nodig en relevant is om je kind in zijn ontwikkeling op te volgen en adviezen op maat te kunnen geven.

Kind en Gezin werkt mee aan een systeem om informatie uit dossiers op een beveiligde manier te delen met andere zorgverleners in een gezin, namelijk de huisarts, kinderarts, artsen van het ziekenhuis waar je kind opgenomen wordt en het centrum voor leerlingenbegeleiding. De beperkte set van gegevens die wordt gedeeld, staat in een rapport: het Vitalink-kindrapport. We kunnen deze informatie alleen delen als jij daarvoor goedkeuring geeft. Dit noemen we ‘geïnformeerde toestemming’. Onze medewerkers kunnen die toestemming registreren. Je kan je toestemming op elk moment weer ongedaan maken of terug activeren. Jij kan dit rapport ook zelf bekijken in de ‘My Health Viewer’. Stel je vast dat er informatie niet klopt of heb je vragen? Contacteer Kind en Gezin via het contactformulier of op 078 150 100 (elke werkdag van 8-20u).
  • Bekijk het filmpje of lees de folder voor meer informatie over de geïnformeerde toestemming.

Daarnaast kan het zijn dat wij zelf deze of nog andere gegevens willen doorgeven aan een andere dienst of dat een andere dienst ons daarom vraagt. Dat kan om te zorgen voor continuïteit in je ondersteuning of bv. als het nodig is voor een medische diagnose. Als dat gebeurt, bespreken we dat altijd met jou.

Kind en Gezin ziet strikt toe op de naleving van de wetgeving die de persoonsgegevens beschermt. Je krijgt van Kind en Gezin de nodige uitleg over hoe we omgaan met jouw gegevens. Je kan al je vragen daarover stellen aan onze medewerkers. Als ouder mag je aanvragen om het dossier van je kind in te kijken. Je kan ook gegevens laten toevoegen en onjuiste gegevens laten verwijderen of verbeteren in je dossier. 
Sommige gegevens van je dossier, die we in heel Vlaanderen verzamelen, verwerken we anoniem via statistisch wetenschappelijk onderzoek. We krijgen op die manier beter inzicht in de gezondheid en het welzijn van jonge kinderen in Vlaanderen. Zo kan er in de toekomst nog beter voor hen gezorgd worden.

Beroepsgeheim

Onze artsen, verpleegkundigen, gezinsondersteuners, sociaal werkers en psychopedagogen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat zij informatie over je kind en je gezin aan niemand zomaar mogen doorgeven. Ze kunnen de gegevens wel met elkaar bespreken als dit helpt om jou een goede dienstverlening te bieden.

Het is mogelijk dat er andere hulpverleners bij jouw gezin betrokken zijn. Ook met hen kunnen onze medewerkers informatie bespreken die nodig is om jou goed te kunnen ondersteunen. Als dat gebeurt, word je hierover altijd op de hoogte gebracht.

De medewerkers kunnen hun beroepsgeheim enkel doorbreken wanneer er bv. ernstig gevaar dreigt of wanneer er sprake (of vermoeden) is van kindermishandeling. Ze kunnen bv. het parket op de hoogte brengen van een heel onveilige situatie voor het kind. Ook dan brengen we je hierover op de hoogte.

Beeldopnames tijdens consultaties of huisbezoeken door ouders

We vinden het leuk dat ouders ervaringen, foto’s, beelden, ... delen, maar wil je rekening houden met een aantal afspraken?

  • Vraag altijd aan K&G-medewerkers of andere personen die aanwezig zijn of ze het goed vinden dat je hen fotografeert of filmt. Ook voor geluidsopnames en het opnemen van gesprekken vraag je toestemming. Geef aan of dit voor eigen gebruik is of voor sociale media.
  • Respecteer het als iemand niet gefilmd, gefotografeerd, … wil worden.
  • Sta stil bij wat je doet, deelt of vertelt.