Consult 12 maanden

Kind en Gezin werkt momenteel met een minimale fysieke dienstverlening. In de consultatiebureaus ligt de focus op vaccinaties. Daarnaast is er ook een fysieke consultatie bij pasgeboren baby's. Naast die minimale fysieke dienstverlening wordt ook alles op alles gezet om via telefoon en chat de ouders te ondersteunen.


We kunnen het met jou hebben over:

  • het thema communiceren en spelen
  • hoe je een gesprek kan voeren met je kind
Vaccinaties
Tijdens dit consult geeft de verpleegkundige of de arts:

  • de vaccinatie tegen mazelen, bof, rode hond (bij deze vaccinatie kunnen mogelijke bijwerkingen laat ontstaan, namelijk tussen de 5de en de 12de dag na de vaccinatie)
  • de derde vaccinatie tegen pneumokokken (vierde vaccinatie bij prematuren of kinderen met geboortewicht <2,500 kg)
Groei en ontwikkeling 
De groei wordt opgevolgd. Via het Van Wiechenonderzoek wordt nagegaan of:

  • je kind al iets kleins kan pakken met zijn duim en wijsvinger
  • je kind al zelfstandig zit en/of al kan kruipen
  • je kind zich optrekt
  • je kind brabbelt tijdens zijn spel
  • je kind al ‘dag, dag’ kan zwaaien met zijn handen

Er zijn grote verschillen in ontwikkeling tussen kinderen. Het is dus niet nodig om meteen ongerust te zijn als je kind iets niet kan. Er zijn kinderen die lopen op 11 maanden en kinderen die lopen op 15 maanden. Onze verpleegkundige en arts staan altijd klaar om vragen of opmerkingen te beantwoorden of bespreken. Tussendoor kan je ook contact opnemen met de Kind en Gezin-Lijn.


Oogtest

De oogtest is een veilige, pijnloze en kindvriendelijke test. Met de oogtest worden de meeste factoren die aanleiding geven tot het ontstaan van een ‘lui’ oog (=amblyogene factoren) en enkele ernstige oogafwijkingen opgespoord. Deze test wordt uitgevoerd op het consult van 12 of 15 en 24 of 30 maanden. Het vroegtijdig vaststellen en verder begeleiden van oogproblemen is noodzakelijk om het kind maximale ontwikkelingskansen te bieden.

  • Hoe verloopt de test?

De oogtest is een veilige, pijnloze en kindvriendelijke test.

Het kind zit op de schoot van de ouder. De verpleegkundige zit op één meter afstand met een mooie camera in de hand (er staat een gezichtje op getekend). Door geluiden wordt de aandacht van het kind getrokken. Het kind moet slechts even recht in de camera kijken.

Wanneer het resultaat afwijkend is, wordt het kind doorverwezen naar een oogarts.

Wil je een afspraak maken in een consultatiebureau? Dan kan dat voortaan ook online...

Bekijk ook ...

Meer weten?

Downloads
Websites
Vertalingen
Cb-arts