Consult 12 weken

Kind en Gezin werkt momenteel met een minimale fysieke dienstverlening. In de consultatiebureaus ligt de focus op vaccinaties. Daarnaast is er ook een fysieke consultatie bij pasgeboren baby's. Naast die minimale fysieke dienstverlening wordt ook alles op alles gezet om via telefoon en chat de ouders te ondersteunen.


De verpleegkundige bespreekt met jou:

  • het contact met je kind
  • de gevoelens bij je ouderrol
  • het dag- en nachtritme van je kind
  • de interesses en favoriete spelletjes van je baby

De groei  en ontwikkeling worden verder opgevolgd.


Vaccinaties
Tijdens dit consult geeft de verpleegkundige:

  • de tweede vaccinatie tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B
  • eventueel de vaccinatie tegen rotavirus
  • eventueel tweede dosis pneumokokkenvaccinatie bij prematuren of kinderen met geboortewicht <2,500 kg.

Wil je een afspraak maken in een consultatiebureau? Dan kan dat voortaan ook online...