Consult 15 maanden

Tijdens dit consult kunnen we het met jou hebben over:
 • hoe je de zuigfles afbouwt
 • de keuze voor een kleuterschool. Dat lijkt misschien vroeg omdat kinderen pas naar de kleuterschool gaan als ze 2,5 à 3 jaar zijn, maar in sommige gemeenten of steden is een vroege inschrijving nodig om zeker te zijn van een plaats. Bij de keuze voor een kleuterschool kan je gebruik maken van de schoolkieswijzer.
 • of er nog klachten zijn die gerelateerd zijn aan de zwangerschap of de bevalling
 • hoe je de zindelijkheid kan aanpakken
 • welke spelletjes en speelgoed op maat van je kind zijn 
Vaccinaties
Tijdens dit consult geeft je arts of verpleegkundige:

 • de vaccinatie tegen meningokokken type C
 • de vierde vaccinatie tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B  (in één prik)
Bij prematuren of kinderen met een geboortegewicht < 2,500 kg wordt aanbevolen om de vaccinaties van 15 maanden op de leeftijd van 13 maanden te geven.
Belangrijk!
Bij de geboorteaangifte in het gemeentehuis kreeg je een polioattest. Neem dit attest mee voor het consult op 15 maanden en laat het invullen door wie de vaccins toediende.. Bezorg het ingevulde attest aan de dienst Bevolking van je gemeente voor je kind 18 maanden oud is.

Oogtest

De oogtest is een veilige, pijnloze en kindvriendelijke test. Met de oogtest worden de meeste factoren die aanleiding geven tot het ontstaan van een ‘lui’ oog (=amblyogene factoren) en enkele ernstige oogafwijkingen opgespoord. Deze test wordt uitgevoerd op het consult van 12 of 15 en 24 of 30 maanden. Het vroegtijdig vaststellen en verder begeleiden van oogproblemen is noodzakelijk om het kind maximale ontwikkelingskansen te bieden.

 • Hoe verloopt de test?

De oogtest is een veilige, pijnloze en kindvriendelijke test.

Het kind zit op de schoot van de ouder. De verpleegkundige zit op één meter afstand met een mooie camera in de hand (er staat een gezichtje op getekend). Door geluiden wordt de aandacht van het kind getrokken. Het kind moet slechts even recht in de camera kijken.

Wanneer het resultaat afwijkend is, wordt het kind doorverwezen naar een oogarts.

Groei en ontwikkeling
De groei wordt verder opgevolgd. Via het Van Wiechenonderzoek wordt er nagegaan of:

 • je kind blokken in en uit een doos kan doen
 • je kind geluidswoorden gebruikt en ze begrijpt: bv. ‘brrrmmm’ voor het geluid van een auto
 • je kind dagelijks gebruikte zinnen begrijpt zoals ‘schoenen aan, naar bed’, …
 • je kind al kruipt en/of al loopt met steun of zelfstandig loopt
Tijdens dit consult delen de vrijwilligers informatie over boekstart uit. Je krijgt een folder met voorleestips. Een aantal gemeenten schenkt een bon om in de bibliotheek een boekenpakket af te halen.

Wil je een afspraak maken in een consultatiebureau? Dan kan dat voortaan ook online...

Meer weten?

Downloads
Websites
Vertalingen
Cb-arts