Consult 6 maanden

Kind en Gezin werkt momenteel met een minimale fysieke dienstverlening. In de consultatiebureaus ligt de focus op vaccinaties. Daarnaast is er ook een fysieke consultatie bij pasgeboren baby's. Naast die minimale fysieke dienstverlening wordt ook alles op alles gezet om via telefoon en chat de ouders te ondersteunen.


Tijdens dit consult kunnen we het met jou hebben over:

  • het starten met vaste voeding
  • de aanpassing van de woning als je kind begint te zitten of te kruipen
  • tanden poetsen
  • het contact tussen jou en je kind
Taalontwikkeling
Tijdens dit consult geven de vrijwilligers op het consultatiebureau informatie over 'Boekstart'. Boekstart wil ouders samen met hun baby of peuter laten genieten van boeken, want wat je vroeg leert, leer je voor het leven. Je krijgt informatie over voorlezen zodat je samen met je kind kan genieten van taal en boekjes. In sommige consultatiebureaus worden boekenpakketten uitgedeeld. In dat pakket vind je naast boekjes ook de 'Boekstart-groeimeter’. Via een QR-code kom je bij voorlees-filmpjes in verschillende talen.  

Ontwikkeling en groei
Tijdens dit consult is het de verpleegkundige die de groei en ontwikkeling van je kind opvolgt. Via het Van Wiechenonderzoek gaat ze ook na of:   

  • je kind al een stuk speelgoed kan vastpakken met zijn handen als het hem wordt aangeboden
  • je kind al verschillende soorten geluiden maakt doorheen de dag
  • je kind al rond kan kijken met opgeheven hoofd wanneer het op de buik ligt
  • je kind zijn armen en benen evenveel en even goed kan bewegen

Wil je een afspraak maken in een consultatiebureau? Dan kan dat voortaan ook online...