Consult 8 weken

Op de leeftijd van 8 weken word je opnieuw verwacht in het consultatiebureau.

Tijdens dit consult kunnen we het met jou hebben over:

 • hoe jij je voelt als ouder?
 • het contact met je kind
 • het dag-en nachtritme van je kind
 • het verloop van de voeding
 • ...

De eerste vaccinaties
Op het consult van 8 weken krijgt je kind zijn eerste vaccinaties door de arts:

 • 1 vaccin tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B
 • 1 vaccin tegen pneumokokken
 • Het vaccin tegen rotavirus kan ook op dit moment toegediend worden. Je kreeg van de arts een voorschrift voor dit vaccin op het consult van 1 maand.

De vaccins van het basisvaccinatieschema zijn bij Kind en Gezin gratis (met uitzondering van het vaccin tegen rotavirus en het vaccin tegen meningokokken ACWY). Je kan er ook voor kiezen om ze te laten geven door je eigen huis- of kinderarts.

Ontwikkeling

Tijdens dit consult wordt met het Van Wiechenonderzoek nagegaan of: 

 • je kind al iemand of iets met zijn ogen en hoofd volgt
 • je kind al terug lacht als iemand naar hem lacht
 • je kind zijn armen en benen evenveel en even goed beweegt
De arts voert een kort klinisch onderzoek uit.

Groei
Bij elk bezoek aan het consultatiebureau wordt het gewicht, de hoofdomtrek en de lengte van je kindje nagekeken en genoteerd. Elk kind volgt een eigen groeipatroon. Dat heeft te maken met aanleg, geslacht, … 
 • Op de groeicurven in het elektronisch dossier zie je hoe je kind zich situeert ten opzichte van kinderen die dezelfde leeftijd hebben en van hetzelfde geslacht zijn. Ook de evolutie tegenover de vorige maanden kan op die manier geïnterpreteerd worden. De arts of verpleegkundige zal dit toelichten.
 • Heb je vragen, aarzel dan niet om ze te stellen.
Voor kinderen die prematuur geboren zijn, hanteren we een gecorrigeerde curve.

Wil je een afspraak maken in een consultatiebureau? Dan kan dat voortaan ook online...