Consult 8 weken

Kind en Gezin werkt momenteel met een minimale fysieke dienstverlening. In de consultatiebureaus ligt de focus op vaccinaties. Daarnaast is er ook een fysieke consultatie bij pasgeboren baby's. Naast die minimale fysieke dienstverlening wordt ook alles op alles gezet om via telefoon en chat de ouders te ondersteunen.


Een consult is het ideale moment voor jou om eventuele vragen te stellen over je kind, of jezelf als ouder, de omgang met je kind of met zijn situatie. Dit kan op voorhand in het 'Kindboekje' genoteerd worden.

De eerste vaccinaties
Op het consult van 8 weken krijgt je kind zijn eerste vaccinaties door de arts:

  • 1 vaccin tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B
  • 1 vaccin tegen pneumokokken
  • Het vaccin tegen rotavirus kan ook op dit moment toegediend worden. Je kreeg van de arts een voorschrift voor dit vaccin op het consult van 1 maand.

De vaccins van het basisvaccinatieschema zijn bij Kind en Gezin gratis (met uitzondering van het vaccin tegen rotavirus). Je kan er ook voor kiezen om ze te laten geven door je eigen huis- of kinderarts.  


Tijdens dit consult kunnen we het met jou hebben over: 

  • hoe jij je voelt als ouder?
  • het contact met je kind
  • het dag- en nachtritme van je kind
  • het verloop van de voeding
Ontwikkeling
Tijdens dit consult wordt met het Van Wiechenonderzoek nagegaan of:

  • je kind al iemand of iets met zijn ogen en hoofd volgt
  • je kind al terug lacht als iemand naar hem lacht
  • je kind zijn armen en benen evenveel en even goed beweegt

Wil je een afspraak maken in een consultatiebureau? Dan kan dat voortaan ook online...