Consult 9 maanden

Kind en Gezin werkt momenteel met een minimale fysieke dienstverlening. In de consultatiebureaus ligt de focus op vaccinaties. Daarnaast is er ook een fysieke consultatie bij pasgeboren baby's. Naast die minimale fysieke dienstverlening wordt ook alles op alles gezet om via telefoon en chat de ouders te ondersteunen.


Tijdens elk contact bespreken we de ontwikkeling en de opvoeding van je kind. Ook hoe jij je voelt als ouder komt aan bod.  

We kunnen het met jou hebben over: 

  • de aanpassingen voor een veilige omgeving als je kind begint te stappen
  • hoe je je kind op ontdekking kan laten gaan en laten experimenteren met speelgoed, materialen
  • of er nog klachten zijn die gerelateerd zijn aan de zwangerschap of de bevalling
Ontwikkeling en groei
De arts volgt de groei en de ontwikkeling verder op. Via het Van Wiechenonderzoek gaat hij na of:  

  • je kind van zijn ene hand iets over pakt naar zijn andere hand
  • je kind al kan omrollen van rug naar buik en omgekeerd
  • je kind bij het zelfstandig zitten het hoofd goed kan rechthouden
  • je kind al klankwoorden begint te gebruiken: gaga, baba, dada, papa, …

Wil je een afspraak maken in een consultatiebureau? Dan kan dat voortaan ook online...