Huisbezoeken

Aangepaste dienstverlening tijdens de coronacrisis

Vanaf 1 juli neemt Kind en Gezin de consulten terug op voor alle leeftijden. Anderzijds moet dit nog steeds verlopen volgens de strikte coronamaatregelen. Dit betekent dat mondmaskers verplicht zijn voor volwassenen en we ons strikt moeten houden aan de voorziene 15 minuten per kind. Wacht dus niet tot op het consult als je vragen hebt, maar neem gerust contact op met ons op. Je kan zelf kiezen of je de Kind en Gezin-lijn contacteert of welk teamlid je contacteert. Dat kan via Whatsapp, SMS, mail, ... . Voor bepaalde consulten ontvang je een uitgebreide e-mail om je voor te bereiden op het consult en te polsen naar vragen of behoeften die je dan vóór het consult met je lokaal team kan bespreken.

Tijdens de eerste maanden na de geboorte brengt onze verpleegkundige minimaal 1 huisbezoek. 

Ze kan het met jou hebben over: 

  • de ervaringen als ouder en de veranderende partnerrelatie
  • het leren kennen van je eigen kind, observeren en signalen herkennen
  • de groei van je kind
  • hoe je met je kind kan omgaan als het allemaal wat te veel voor je wordt
  • hoe je je baby veilig te slapen legt
  • de mogelijke ondersteuning door een vroedvrouw of andere partners

Je krijgt informatie over het volgende contactmoment, bijvoorbeeld de gehoortest.

Om samen te zoeken naar het geschikte ondersteuningsaanbod op maat en om onderzoeksgegevens te verzamelen, stelt je verpleegkundige je ook vragen over:

  • de voeding
  • de gezondheid van je kind
  • de taal die met je kind gesproken wordt

Alle belangrijke gegevens worden genoteerd in het ‘Kindboekje’ en je dossier. Je kan het Kindboekje zelf verder aanvullen en er de vragen noteren die je hebt voor je volgende afspraak.

Een extra afspraak is altijd mogelijk, bv. als je een vraag hebt over de opvoeding, als we je kindje nog een keer willen zien voor medische opvolging, enz.

Wil je een afspraak maken in een consultatiebureau? Dan kan dat voortaan ook online...

Bekijk ook ...