Huisbezoeken

Aangepaste dienstverlening tijdens de coronacrisis

Kind en Gezin werkt momenteel met een minimale fysieke dienstverlening. In de consultatiebureaus ligt de focus op vaccinaties. Daarnaast is er ook een fysieke consultatie bij pasgeboren baby's. Naast die minimale fysieke dienstverlening wordt ook alles op alles gezet om via telefoon en chat de ouders te ondersteunen.

Tijdens de eerste maanden na de geboorte brengt onze verpleegkundige minimaal 1 huisbezoek. 

Ze kan het met jou hebben over: 

  • de ervaringen als ouder en de veranderende partnerrelatie
  • het leren kennen van je eigen kind, observeren en signalen herkennen
  • de groei van je kind
  • hoe je met je kind kan omgaan als het allemaal wat te veel voor je wordt
  • hoe je je baby veilig te slapen legt
  • de mogelijke ondersteuning door een vroedvrouw of andere partners

Je krijgt informatie over het volgende contactmoment, bijvoorbeeld de gehoortest.

Om samen te zoeken naar het geschikte ondersteuningsaanbod op maat en om onderzoeksgegevens te verzamelen, stelt je verpleegkundige je ook vragen over:

  • de voeding
  • de gezondheid van je kind
  • de taal die met je kind gesproken wordt

Alle belangrijke gegevens worden genoteerd in het ‘Kindboekje’ en je dossier. Je kan het Kindboekje zelf verder aanvullen en er de vragen noteren die je hebt voor je volgende afspraak.

Een extra afspraak is altijd mogelijk, bv. als je een vraag hebt over de opvoeding, als we je kindje nog een keer willen zien voor medische opvolging, enz.

Wil je een afspraak maken in een consultatiebureau? Dan kan dat voortaan ook online...

Bekijk ook ...