Prenatale steunpunten

Voor wie de stap naar medische opvolging van de zwangerschap moeilijk is, omwille van financiële beperkingen, verslavingsproblemen, een onzeker verblijfsstatuut, ... biedt Kind en Gezin een laagdrempelig onthaal aan. Ons gratis aanbod tijdens de zwangerschap bestaat uit huisbezoeken en/of consulten in een prenataal steunpunt. Tijdens een eerste contact bekijken we samen aan welke noden het aanbod van Kind en Gezin kan tegemoet komen.

In een prenataal steunpunt word je onthaald door vrijwilligers. Daarna word je begeleid door een verpleegkundige en/of een arts. Je kan ook een beroep doen op een gezinsondersteuner, die extra kan ondersteunen in moeilijke leefsituaties.

Het aanbod ziet er voor elke zwangere anders uit, volgens je eigen behoefte. Voor (aanvullende) medische begeleiding (bv. echo’s en bevalling) verwijzen we door naar een ziekenhuis of huisarts.

Op plaatsen zonder prenataal steunpunt word je begeleid door de verpleegkundige (en eventueel gezinsondersteuner) via huisbezoeken.


Vind een prenataal steunpunt in jouw buurt of contacteer de Kind en Gezin-Lijn.