Illustratie gezinsondersteuning, voor de geboorte

Voor de geboorte

Wie zwanger is, bieden we heel wat informatie aan via:

Ervaar je ernstige problemen die je zwangerschap bemoeilijken? Bv. door financiële problemen, een onzeker verblijfstatuut, een bepaalde beperking, een verslaving, ... Je kan je situatie altijd voorleggen aan de Kind en Gezin-Lijn (078 150 100). Wij bekijken dan verder met jou hoe we je verder kunnen helpen.