Huizen van het Kind

Elk Huis van het Kind heeft een eigen aanbod met verschillende diensten voor ouders en kinderen. Het aanbod is immers afhankelijk van de betrokken organisaties en de lokale situatie. Bij elk Huis van het Kind is minstens een consultatiebureau aangesloten. Andere organisaties die je er mogelijks kan terugvinden zijn:  opvoedingswinkel, inloopteam, gemeentelijke diensten met betrekking tot gezinnen/kinderen, kinderoppasdiensten, diensten kraamzorg,… 

Het Huis van het Kind is er voor alle gezinnen en iedereen die betrokken is bij het grootbrengen van kinderen en jongeren. In een Huis van het Kind kan je terecht voor opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg, informatie, advies, begeleiding en ontmoeting. Dit over o.a. kraamzorg, kinderopvang, opvoedingsvragen, vrije tijd, onderwijs en nog veel meer.

Een Huis van het Kind ondersteunt op allerlei manieren. Dit kan door individuele begeleiding maar ook door informatiesessies en vormingsavonden, door spel- en ontmoetingsinitiatieven, door specifieke activiteiten, …

In sommige Huizen van het Kind zitten verschillende organisaties van het samenwerkingsverband samen in één gebouw of op één locatie, maar dat is niet altijd zo. De verschillende organisaties met hun aanbod kunnen ook op verschillende locaties terug te vinden zijn. In elk geval werken de partnerorganisaties samen om het aanbod op elkaar af te stemmen en waar nodig en mogelijk uit te breiden. Ze kunnen je doorverwijzen wanneer dat gewenst is.

Waar vind je een Huis van het Kind in je buurt? Op http://www.huizenvanhetkind.be/hk/dehuizen/ staan alle Huizen van het Kind per provincie, met de contactgegevens per Huis.


Meer informatie? www.huizenvanhetkind.be