Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Meer informatie? www.ckg.be 
Je vindt de contactgegevens bij Contact en Help/Adressen.

De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning helpen bij:
 • gezinnen waarin de opvoeding tijdelijk belemmerd wordt (een ouder met kanker die niet kan terugvallen op een sociaal netwerk).
 • gezinnen die om uiteenlopende redenen in een opvoedingscrisis of risicosituatie voor een problematische opvoeding zijn beland. Het is daarbij van belang dat de situatie nog omkeerbaar is door (vroeg)tijdig in te grijpen, en dat de gezinnen zelf, eventueel met de hulp van een andere hulpverlener, de stap zetten om op deze hulpverlening een beroep te doen. De bedoeling is om de leef-, arbeids-, woon-, gezondheids- of financiële situatie van het gezin te herstellen of te verbeteren. 
 • het erkennen en benutten van de mogelijkheden en de krachtbronnen van de ouders en de kinderen. Dit gebeurt door bestaande ondersteunende netwerken rond het gezin te benutten of op te starten. Centraal staat de verantwoordelijkheid van de ouders.
 • acute crisissituaties waarvoor onmiddellijk een oplossing gevonden moet worden. De organisatie van het centrum is gericht op een snelle en adequate hulpverlening. Het centrum is permanent bereikbaar bij crisis en kan dag en nacht kinderen, die gepaste hulp nodig hebben, opnemen.
Die hulp kan bestaan uit:
 • een pedagogische begeleiding aan huis.
 • een verblijf van het kind in het centrum gedurende een dagdeel of 24 op 24 uur, gekoppeld aan gezinsbegeleiding.
 • specifieke opvoedingsondersteunende trainingsprogramma’s, gericht naar ouders en/of hun kind(eren).
Enkele voorbeelden:
 • Ouders met weinig sociaal netwerk die gedurende een korte tijd in een ziekenhuis opgenomen moeten worden door een ernstige ziekte. Het kind wordt met de nodige goede zorgen opgevangen tijdens de afwezigheid van de ouders.
 • Heel jonge mama’s. Zolang het kind klein was, lukte het wel. Nu het groter wordt, kan de mama aan niemand vragen hoe ze het leert luisteren, hoe ze het leert praten, hoe ze het leert eten, hoe ze het leert slapen, … Er is zo veel te leren aan een kind. Soms twijfelt een heel jonge moeder of dit allemaal wel zal lukken.
 • Ouders met psychische problemen. De opvoeding van het kind valt voor deze ouders soms zwaar. Ze hebben tijd nodig om voor zichzelf een oplossing te zoeken, zonder de opvoeding van het kind te verwaarlozen. De angst om het kind te verliezen kan bij ouders groot zijn. Hulp vragen, helpt dit te voorkomen.
 • Ouders met vragen op verschillende domeinen (opvoeding, financiële toestand, gezinssituatie, ... ). Een van de kinderen is erg druk en de aanpak die voor de andere kinderen wel werkt, slaat bij dit kind niet aan. Als ouder weet men niet meer wat men nog kan doen om met dit kind op een rustige manier om te gaan. Bovendien heeft het gezin ook nog te kampen met allerlei stress rond huisvesting en geldbesteding.