Inloopteams

Medewerkers luisteren naar ouders 
 
Een team van medewerkers met verschillende expertise verzorgt de werking van een inloopteam. Je kan bij hen terecht met je opvoedingsvragen in een individueel gesprek. Zij organiseren daarnaast groepsmomenten waarop je jouw verhaal kan delen met andere ouders. 
Deelname aan de werking van een inloopteam is geheel vrijwillig.  
 
De signalerende rol 
 
Door hun ervaringen met ouders en kinderen in moeilijke leefsituaties kunnen Inloopteams ook een rol opnemen naar beleidsmakers en verantwoordelijken. Dit betekent dat zij structurele knelpunten en/of tekorten op het terrein kunnen kenbaar maken waardoor gezinnen beknot worden in hun ontplooiingsmogelijkheden. 
  
Waar kan je terecht ?

In Vlaanderen zijn er 13 Inloopteams; in Brussel zijn er 2. Je vindt ze bij Contact en Help/Adressen.  
 
Filmpje

In het filmpje ‘mama’s aan het woord’ vertellen enkele ouders wat het voor hen en hun kinderen betekent om deel te nemen aan de werking van een Inloopteam. De film werd gedraaid in een samenwerking tussen de drie Gentse Inloopteams. De film geeft een idee over hoe ouders in Vlaanderen, los van herkomst of religie, het gebeuren in een Inloopteam kunnen ervaren.
De gezinnen die naar een inloopteam komen kunnen heel verschillend zijn. Dit is ook afhankelijk van de wijk waar een inloopteam werkt. Een inloopteam staat open voor alle gezinnen.

Inloopteam