Mobiel aanbod door vrijwilligers

De ondersteuning wordt uitgevoerd door een vaste vrijwilliger en is te allen tijde vrijwillig, zowel langs de kant van de vrijwilliger als langs de kant van het gezin. De vrijwilliger biedt als vertrouwenspersoon van het gezin langdurige integrale steun, gericht op elk lid van het gezin en de interacties tussen de gezinsleden. Het uitgangspunt is steeds de thuissituatie van het gezin en de noden, behoeften en krachten die daar aanwezig zijn. Het gezin is ‘regisseur’ en geeft aan op welke terreinen ondersteuning nodig is, hoe de ondersteuning eruit ziet en hoelang het gezin er gebruik van wil maken. Het ritme van het gezin wordt hierbij gevolgd en de frequentie en de duur van de ondersteuning wordt hieraan aangepast. De vrijwilliger concentreert zich op wat goed gaat, op de kwaliteiten van de ouder, de kracht van het gezin en de talenten van de kinderen. Het uiteindelijk doel is het verruimen van de leefwereld, het versterken van de draagkracht en de vaardigheden van het gezin en zo ook het versterken van de ontwikkelings- en toekomstkansen van de kinderen.


Waar kan je terecht?

In Vlaanderen zijn er pdf 13 erkende initiatieven mobiel aanbod