Opvoedingswinkels

De opvoedingswinkels worden door Kind en Gezin erkend en/of gesubsidieerd. Samen met zijn partners wil Kind en Gezin zo een klimaat creëren waarin ouders zonder schroom naar buiten kunnen treden met hun vragen en onzekerheden over opvoeden.

Je vindt de contactgegevens bij Contact en Help/Adressen.