Kraamzorg

Voor meer informatie over medische nazorg kan je terecht bij je arts of vroedvrouw. Adressen van vroedvrouwen vind je via de beroepsorganisaties voor vroedvrouwen of via de expertisecentra voor kraamzorg.

Voor huishoudelijke, lichaamsverzorgende, familiale en psychosociale hulp door een kraamverzorgende kan je terecht bij de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Een kraamverzorgende kan je onder meer helpen met de verzorging van jezelf en je baby, met huishoudelijke taken, met de opvang van andere kinderen of bezoek …

Organiseer kraamzorg best al 3 maanden voor je bevalling. Ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekeringen geven vaak onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor de hulp. Informeer je bij de Expertisecentra Kraamzorg.

Voor louter huishoudelijke hulp kan je terecht bij initiatieven zoals de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (P.W.A.’s) en de dienstenchequebedrijven (www.dienstencheques-vlaanderen).