Ambulant aanbod voor schoolgaande kinderen

De organisatie van dit aanbod wordt georganiseerd in een of meerdere kansarme buurt(en). De ondersteuning wordt hoofdzakelijk in de setting van de organisator aangeboden m.a.w., ‘ambulant’, wat in functie van het bereiken van gezinnen zeker met outreachende vormen van aanbod kan worden aangevuld.

De organisator richt zich tot het volledige gezin, met aandacht voor opvoedingsondersteuning en ondersteuning van de ouder-kind interactie. Binnen de organisatie van dit aanbod wordt ook expliciet gewerkt aan de brede participatie van het gezin en het kind in de maatschappij, met expliciete aandacht voor het onderwijs, cultuur- en vrijetijdsaanbod. Op die manier dient dit aanbod bij te dragen aan een brede ondersteunende leefomgeving voor schoolgaande kinderen die zich in kwetsbare leefomstandigheden bevinden.

Minimaal werkt dit aanbod een groepsgericht aanbod uit. Subsidiair kan ook individuele ondersteuning worden ingezet.