Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Het biedt een tijdelijk hulpaanbod aan voor opvoedingsproblemen als de situatie van dien aard is dat ze nog gekeerd kan worden zodat ouders de opvoeding verder op eigen kracht kunnen aanpakken.

De kernopdracht van een CKG bestaat uit het aanbieden van mobiele en  ambulante begeleidingen, crisisopvang en korte residentiële opvang. De hulpverlening die onder deze kernopdracht valt, is rechtstreeks toegankelijk en vertrekt vanuit de bereidheid van de ouders om hieraan mee te werken.

Naast die kernopdracht kan een CKG ook lang residentiële opvang aanbieden. De hulpverlening die daaronder valt is niet rechtstreeks toegankelijk en is gericht op gezinnen met multifactoriële problemen.

De CKG's worden erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. De CKG's ontvangen een enveloppesubsidie voor het aanbieden van modules die binnen de typemodules (MB typemodules) vallen. Momenteel zijn er 18 erkende en gesubsidieerde CKG's in Vlaanderen.

Je vindt de contactgegevens bij Contact en Help/Adressen.