Regelgeving


BVR

Met ingang van 1 januari 2013 treedt een vernieuwde regelgeving voor de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning in werking. Erkenning en subsidiëring wordt geregeld bij besluit van de Vlaamse Regering. 

MB typemodules

Het aanbod, beschreven in typemodules, wordt geregeld bij ministerieel besluit.

MB anciënniteit

Een tegemoetkoming voor de anciënniteitsontwikkeling in het CKG (cf art. 54 van het BVR).

MB kwaliteit

Eén van de erkenningsvoorwaarden voor een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning is de integratie van kwaliteitszorg in de werking van het centrum. Wat je minimum onder kwaliteitszorg moet verstaan, wordt in dit besluit uiteen gezet.

MB ouderbijdrage

Een CKG kan een financiële bijdrage vragen aan het gezin voor het hulpaanbod binnen de typemodules ambulante opvang, ambulante pedagogische training en residentiële opvang. De financiële bijdrage bedraagt maximaal vier euro per aanwezigheidsdag per gezin ingeval van training en maximaal vier euro per aanwezigheidsdag per kind ingeval van opvang.

MB boekhoudkundige bepalingen

VIPA

Erkende centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning kunnen subsidies voor nieuwbouw, verbouwing en uitrusting van VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsaangebonden Aangelegenheden) krijgen.

Kind en Gezin wordt bij de opstart van investeringsdossiers betrokken.

Meer info bij het BVR van 4 maart 2011