Erkenning en toelating

Wil je zeker weten of het werken als consultatiebureau-arts iets voor jou is?
Het startpakket geeft een beeld van het werken als consultatiebureau-arts, waarna je kan beslissen om je erkenning als consultatiebureau-arts aan te vragen.

Tips voor startende zelfstandigen
 • Maak een afspraak op het ondernemersloket van Unizo. Hier krijg je heel wat info voor startende zelfstandigen. Meer info over de formaliteiten om te starten als zelfstandige vind je op de website van Unizo
 • Neem een boekhouder en een verzekeraar (voor je verzekering voor beroepsaansprakelijkheid en gewaarborgd inkomen) onder de armen. Praat gerust eens met verschillende firma's om een goede, doordachte keuze te maken. 
 • Maak zeker ook eens een afspraak met je bank. Sommige banken hebben adviseurs die gespecialiseerd zijn in medische vrije beroepen. 
 • Praat gerust ook met je oude stagemeesters en –opleiders erover: zij hebben uiteraard al heel wat ervaring.

Consultatie-arts

Hoe kan je een erkenning als consultatie-arts aanvragen? pdf (Bekijk de procedure)
 • Als je voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, vul je word het formulier  in.
 • Je bezorgt het formulier terug op het volgend e-mailadres: cbartsen@kindengezin.be.
 • Na ontvangst en wanneer aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan, bezorgt Kind en Gezin je zo snel als mogelijk een definitieve beslissing over je erkenning.
 • Een medewerker van Kind en Gezin maakt hierna een afspraak met jou voor een kennismakingsgesprek.
Wie kan een erkenning aanvragen?
Alle artsen met een basisdiploma master in de geneeskunde kunnen een erkenning aanvragen.

Wat als je HAIO (huisarts in opleiding) bent?
 • Als huisarts in opleiding vraag je zelf een erkenning aan bij Kind en Gezin. Met toestemming van je praktijkopleider kan je vervolgens opdrachten opnemen.
 • Je praktijkopleider hoeft geen erkenning aan te vragen indien hij/zij zelf geen zittingen en/of opdrachten als consultatiebureau-arts opneemt.
 • Bij je erkenningsaanvraag vragen we volgende gegevens van je praktijkopleider op: naam, e-mailadres, rechtsvorm en IBAN-rekeningnummer.
 • Je praktijkopleider zal een vergoeding voor je ontvangen.

Hoe gaat het verder nadat je jouw erkenning heb aangevraagd? 

 • Nadat je je erkenning hebt aangevraagd bij Kind en Gezin ontvangt een medewerker van Kind en Gezin je voor een kennismakingsgesprek.
 • Als er een mogelijkheid is tot het opnemen van opdrachten, dan doe je mentorzittingen bij een erkende mentorarts. Je bereidt je hiervoor voor a.h.v. een specifieke module. Hiervan wordt je op de hoogte gebracht tijdens het kennismakingsgesprek.
 • Nadat je als arts een paar weken zelfstandig zittingen opnam, volgt een gesprek met een arts uit het medisch team van Kind en Gezin voor inhoudelijke opvolging.
 • Als arts school je je verder bij. Kind en Gezin biedt pdf een vormingskalender (13MB) aan, specifiek voor je eerste jaar en voor de daaropvolgende jaren.
Wijziging gegevens arts 
Als je e-mailadres, telefoonnummer, adres, enz. wijzigt vergeet dit dan zeker niet tijdig door te geven aan cbartsen@kindengezin.be.

Mentorarts

Deel je graag jouw ervaring met startende collega’s en voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan je mentorarts worden, na een toelating van Agentschap Opgroeien regie (voorheen Kind en Gezin). 

Andere opdrachten

 • Kind en Gezin kan een oproep doen om naast medische zittingen, andere opdrachten op te nemen als erkend consultatiebureau-arts. Dit kan gaan om het ondersteunen van collega’s, het implementeren nieuwe werkwijzen, contacten leggen me collega artsen, deelnemen aan beleidsoverleg,…
 • De oproep zal de specifieke opdrachten en verwachtingen bevatten waarvoor je je kandidaat kan stellen.
 • Na de oproep kan je vervolgens een erkenning verkrijgen om andere opdrachten op te nemen. 
 • Je kan enkel een erkenning verkrijgen om andere opdrachten op te nemen wanneer Kind en Gezin een oproep doet.