Erkenning

Wil je zeker weten of het werken als consultatiebureau-arts iets voor jou is?
Het startpakket geeft een beeld van het werken als consultatiebureau-arts, waarna je kan beslissen om je erkenning als consultatiebureau-arts aan te vragen.

Hoe kan je een erkenning aanvragen? pdf (Bekijk de procedure)
 • Als je voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, vul je word het formulier in.
 • Je bezorgt het formulier terug op het volgend e-mailadres: cbartsen@kindengezin.be.
 • Na ontvangst en wanneer aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan, bezorgt Kind en Gezin je zo snel als mogelijk een definitieve beslissing over je erkenning.
 • Een medewerker van Kind en Gezin maakt hierna een afspraak met jou voor een kennismakingsgesprek.
Wie kan een erkenning aanvragen?
Alle artsen met een basisdiploma master in de geneeskunde kunnen een erkenning aanvragen.

Wat als je HAIO (huisarts in opleiding) bent?
 • Als huisarts in opleiding vraag je zelf een erkenning aan bij Kind en Gezin. Met toestemming van je praktijkopleider kan je vervolgens opdrachten opnemen.
 • Je praktijkopleider hoeft geen erkenning aan te vragen indien hij/zij zelf geen zittingen en/of opdrachten als consultatiebureau-arts opneemt.
 • Bij je erkenningsaanvraag vragen we volgende gegevens van je praktijkopleider op: naam, e-mailadres, rechtsvorm en IBAN-rekeningnummer.
 • Je praktijkopleider zal een vergoeding voor je ontvangen.

Een erkenning als mentorarts?

 • Je kan enkel een erkenning verkrijgen als mentorarts wanneer Kind en Gezin een oproep doet.
 • Deze oproep bevat de verwachtingen en vereisten waaraan een mentorarts moet voldoen.
 • In de loop van 2019 wordt een oproep tot het bekomen van de erkenning als mentorarts gelanceerd door Kind en Gezin.
 • Na je kandidaatstelling kan je een erkenning als mentorarts bekomen.
Een erkenning voor andere opdrachten?
 • Kind en Gezin kan een oproep doen om naast medische zittingen, andere opdrachten op te nemen als erkend consultatiebureau-arts. Dit kan gaan om het ondersteunen van collega’s, het implementeren nieuwe werkwijzen, contacten leggen me collega artsen, deelnemen aan beleidsoverleg,…
 • De oproep zal de specifieke opdrachten en verwachtingen bevatten waarvoor je je kandidaat kan stellen.
 • Na de oproep kan je vervolgens een erkenning verkrijgen om andere opdrachten op te nemen. 
 • Je kan enkel een erkenning verkrijgen om andere opdrachten op te nemen wanneer Kind en Gezin een oproep doet.
Wijziging gegevens arts 
Als je e-mailadres, telefoonnummer, adres, enz. wijzigt vergeet dit dan zeker niet tijdig door te geven aan cbartsen@kindengezin.be.

Hoe gaat het verder nadat je jouw erkenning heb aangevraagd? 
 • Nadat je je erkenning hebt aangevraagd bij Kind en Gezin ontvangt een medewerker van Kind en Gezin je voor een kennismakingsgesprek.
 • Als er een mogelijkheid is tot het opnemen van opdrachten, dan doe je mentorzittingen bij een erkende mentorarts. Je bereidt je hiervoor voor a.h.v. een specifieke module. Hiervan wordt je op de hoogte gebracht tijdens het kennismakingsgesprek.
 • Nadat je als arts een paar weken zelfstandig zittingen opnam, volgt een gesprek met een arts uit het medisch team van Kind en Gezin voor inhoudelijke opvolging.
 • Als arts school je je verder bij. Kind en Gezin biedt een vormingskalender aan, specifiek voor je eerste jaar en voor de daaropvolgende jaren.