Handhaving en kwaliteit

Artikel 68 tot en met artikel 73 van het besluit houdende de erkenning en de subsidiëring van consultatiebureaus en de erkenning van consultatiebureau-artsen geeft weer waaraan je als consultatiebureau-arts moet voldoen om je erkenning te behouden:
  • als consultatiebureau-arts volg je een aantal vormingen en neem je deel aan overleg.
  • je vervult je opdrachten in het medisch preventief en prenataal consultaanbod conform de wetenschappelijke aanbevelingen en bevindingen in de preventieve jeugdgezondheidszorg, met inachtneming van de code van de geneeskundige plichtenleer.
  • je neemt bij de uitvoering van je opdracht inhoudelijke en methodische doelstellingen van Kind en Gezin op zoals bepaald in de decretale opdracht van Kind en Gezin (vb: opdracht preventie kindermishandeling). Je geeft mee vorm aan het kwaliteitskader van Kind en Gezin.
  • je voert je opdrachten uit zonder te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, taal, vermogen, religieuze, ideologische, filosofische en politieke overtuiging en culturele, maatschappelijke en sociale afkomst.
  • je maakt gebruik van een geïntegreerd elektronisch dossier.
  • je communiceert correct, volledig en gericht op de behoeften en noden van gebruikers van het consultatiebureau.
  • je werkt nauw samen met de medewerkers van de organisator en Kind en Gezin.
  • je schoolt je bij in relevante onderwerpen in de preventieve zorg voor kinderen. 
  • je werkt alleen mee aan wetenschappelijk onderzoek op het consultatiebureau na toestemming van Kind en Gezin.