Statuut consultatiebureau-arts

Zelfstandige
Als consultatiebureau-arts krijg je via de website toegang tot een portaal. Hier kan je je prestaties nakijken en je betaalbrief raadplegen en in de toekomst je eigen dossier beheren.

Bediende
Bediende-artsen die 31 december 2018 nog in dienst waren bij een organisator -die hiervoor kiest- kunnen nog maximaal 5 jaar als bediende consultatiebureau-arts werken. De organisator krijgt hiervoor een bijkomende erkenning om met bediende-artsen te werken (na 1 januari 2019 kunnen geen nieuwe erkenningen voor bediende-artsen meer verkregen worden). Als bediende-arts heb je ook een erkenning nodig om te werken als consultatiebureau-arts.

Huisarts in opleiding (HAIO)
Een huisarts in opleiding kan een erkenning aanvragen als consultatiebureau-arts en zijn praktijkopleider kan een vergoeding ontvangen (mits akkoord praktijkopleider). Als HAIO val je onder het Sui Generis statuut voor artsen in opleiding. Bij de aanvraag van je erkenning vragen we de gegevens van je praktijkopleider op.

Zomerarts 
In juli, augustus en september van het jaar dat je afstudeert en je basisdiploma master in de geneeskunde behaalt kan je als jobstudent bij Kind en Gezin aan de slag. 

Verdere informatie hierover kan je vanaf het voorjaar 2020 vinden op de jobpagina van Kind en Gezin.